No ấm về địa đầu Tổ quốc

Thứ Hai, 27/01/2020, 08:06 (GMT+7)

Xuân 2020 - Năm 2019 là năm đánh dấu những bước đột phá trong phát triển KT - XH, cũng là năm chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp. Với sự đoàn kết, năng động, trong năm qua Đảng bộ huyện Đồng Văn đã có những cách làm hay, sáng tạo, phát huy vai trò hạt nhân của tổ chức Đảng, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế ở địa phương.

Bí thư Huyện ủy Đồng Văn Nguyễn Ngọc Thanh kiểm tra diện tích trồng hoa Tam giác mạch tại xã Phố Cáo.
Bí thư Huyện ủy Đồng Văn Nguyễn Ngọc Thanh kiểm tra diện tích trồng hoa Tam giác mạch tại xã Phố Cáo.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Bí thư Huyện ủy Đồng Văn chia sẻ: Mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện là xây dựng và phát triển thành huyện du lịch trọng điểm của tỉnh, chú trọng phát triển nông nghiệp, hướng tới phát triển toàn diện. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu nên Đảng bộ huyện đã chỉ đạo các chi, đảng bộ bám sát các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy các cấp và tình hình thực tiễn của địa phương để xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể cho từng năm, trên từng lĩnh vực. Đồng thời, tập trung tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tạo những chuyển biến tích cực, làm thay đổi về nhận thức, tư duy và cách làm trong từng cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thúc đẩy KT – XH phát triển.

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại điểm dừng chân dốc Thẩm Mã.
Du khách chụp ảnh lưu niệm tại điểm dừng chân dốc Thẩm Mã.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đảng viên đi trước”, cán bộ đảng viên trong toàn huyện đã phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Nhờ đó, người dân đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi, vươn lên làm kinh tế. Kết quả năm 2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa toàn huyện ước đạt 377 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 125,4 tỷ đồng; tổng trị giá hàng hóa xuất, nhập khẩu đạt 12.287.696 USD. Đến nay 19/19 xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế; tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm trên 6%. Đảng bộ huyện tiếp tục quan tâm lãnh, chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện có 1 xã đạt 15 tiêu chí, 12 xã hoàn thành trên 10 tiêu chí. Việc thực hiện chương trình phát triển “3 cây, 4 con”; chương trình bảo tồn văn hóa truyền thống, phát triển du lịch – dịch vụ… Đặc biệt, thực hiện tốt việc triển khai thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo khu vực biên giới khó khăn về nhà ở. Trong năm 2019 toàn huyện hỗ trợ được 157 nhà. Từng bước rút ngắn dần khoảng cách trong nhân dân, tạo thêm những cơ hội cho người nghèo, hộ nghèo ổn định, vươn lên xây dựng cuộc sống mới…

Những kết quả trên là sự kết hợp hài hòa giữa “ý Đảng, lòng  dân”, cùng với sự nỗ lực của chính quyền các cấp, sự đoàn kết đồng lòng trong nhân dân. Chắc chắn rằng với sự chỉ đạo sát sao, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Đồng Văn sẽ đoàn kết, nỗ lực, vượt khó hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội lần thứ XX đã đề ra.

My Ly

.