Quang Bình nâng cao chất lượng dân số

Thứ Sáu, 05/07/2019, 08:52 (GMT+7)

BHG - Tập trung mọi nỗ lực, duy trì ổn định mức giảm sinh, phấn đấu giảm nhanh tỷ lệ sinh con thứ 3, giảm thiểu sự mất cân bằng giới tính khi sinh, đảm bảo nguồn nhân lực trong tiến trình đi lên của đất nước… đó là những nội dung Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Quang Bình đang triển khai đồng bộ, từng bước nâng cao chất lượng dân số.

Cán bộ xã Tân Nam tuyên truyền chính sách dân số cho người dân.
Cán bộ xã Tân Nam tuyên truyền chính sách dân số cho người dân.

Huyện Quang Bình có 14.027 hộ, 67.830 khẩu; trong đó, phụ nữ từ 15 - 49 tuổi hơn 32.000 người. Từ đầu đến nay, toàn huyện có 395 trẻ được sinh ra, tỷ lệ trẻ em là con thứ 3 trở lên là 5,3%; giảm 0,7% so với cùng kỳ năm 2018. Hàng năm, Trung tâm Dân số - KHHGĐ thực hiện hiệu quả các mô hình, dự án nâng cao nhận thức cho nhân dân về chất lượng dân số, thường xuyên tăng cường chiến dịch truyền thông, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản đến vùng đông dân, vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn ở 8/15 xã, thị trấn. Trong 6 tháng qua, Trung tâm đã tổ chức 15 buổi nói chuyện chuyên đề dân số, thu hút 2.750 lượt người nghe; sử dụng gói dịch vụ KHHGĐ cho 3.280 người. Kết quả đạt được trong lĩnh vực dân số đã góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống cho người dân và thực hiện các mục tiêu phát triển KT - XH trên địa bàn huyện.

Tiên Nguyên là xã điểm thực hiện mô hình “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” theo Quyết định 498 của Chính phủ. Mới đầu, việc triển khai còn gặp nhiều khó khăn do nhận thức của người dân, cách thức tuyên truyền chưa phong phú, đa dạng. Để đẩy lùi vấn đề này, cấp ủy, chính quyền xã xác định phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số khuyên bảo, vận động các gia đình không vi phạm pháp luật về dân số. Đặc biệt, tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Cán bộ, đảng viên không tham gia tiệc cưới nếu hộ dân có con cưới chưa đủ tuổi; các nghệ nhân không giúp con, cháu chưa đủ tuổi kết hôn xem ngày lành, tháng tốt”. Đưa những quy định cụ thể trong việc xây dựng quy mô gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc vào hương ước, quy ước thôn, bản để người dân có trách nhiệm thực hiện. Nhờ đó, 3 năm trở lại đây, xã đã có những chuyển biến tích cực trong công tác dân số - KHHGĐ, giảm hẳn tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống.

Thôn Nậm O, xã Tân Bắc có 146 hộ, 892 khẩu, đa số là đồng bào dân tộc Pà Thẻn. Những năm qua, nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động trẻ em trong thôn đến trường đầy đủ, phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ được chăm sóc, tư vấn sinh con, tư vấn dinh dưỡng nên chất lượng dân số ngày càng nâng lên. So với trước kia, cuộc sống người giờ được thay đổi nhiều, nhà cửa khang trang, dịch vụ phát triển tương đối nhanh. Chị Phù Thị Can, cho biết: “Vợ chồng tôi thường xuyên được cán bộ, cộng tác viên dân số thôn chia sẻ những thông tin hữu ích về chăm sóc con, dừng lại ở 2 con để nuôi dạy cho tốt và tôi đã làm theo. Các con khỏe mạnh, chăm chỉ học hành giúp vợ chồng tôi yên tâm lao động sản xuất, trồng thêm cây chè, lúa và chăn nuôi gia súc, gia cầm, mỗi năm thu nhập đạt 100 triệu đồng”.

Đồng chí Vi Thái Huỳnh, Giám đốc Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Quang Bình, cho biết: “Năm 2019, toàn huyện phấn đấu giảm 1% tỷ lệ sinh con thứ 3; tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Trên cơ sở đó, Trung tâm tiếp tục tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho những người làm công tác dân số, nhất là đội ngũ cộng tác viên dân số thôn, tổ dân phố. Hơn nữa, các mục tiêu của Chương trình DS - KHHGĐ phải được cụ thể hóa trong kế hoạch phát triển KT - XH mỗi địa phương, lồng ghép với chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao dân trí, bình đẳng giới.”

Bài, ảnh: MỘC LAN

.