123
Hiệu quả từ các phong trào thi đua ở Sở Tài nguyên và Môi trường - Báo Hà Giang điện tử

Hiệu quả từ các phong trào thi đua ở Sở Tài nguyên và Môi trường

Thứ Ba, 12/06/2018, 10:40 (GMT+7)

BHG - Với phương châm “Đổi mới phương pháp quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác”, các phong trào thi đua (PTTĐ) yêu nước của Sở Tài nguyên và Môi Trường (TN&MT) đã tạo khí thế sôi nổi, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong toàn cơ quan; nỗ lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tích cực nghiên cứu, giải quyết hồ sơ trước thời hạn cho người dân.
Cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tích cực nghiên cứu, giải quyết hồ sơ trước thời hạn cho người dân.

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và PTTĐ thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân tỉnh các dân tộc tỉnh Hà Giang; hàng năm, Ban Giám đốc Sở TN&MT đăng ký các danh hiệu thi đua với Hội đồng Thi đua khen thưởng của Bộ TN&MT, của tỉnh, Cụm và Khối thi đua; tham gia ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Cụm và Khối thi đua; tổ chức phát động PTTĐ trong toàn ngành, trong đó, tập trung nâng cao chất lượng công tác chuyên môn; cải cách hành chính; đổi mới tác phong, lề lối làm việc; thực hiện văn minh công sở.

Các PTTĐ được tổ chức sâu rộng, có nội dung, tiêu chí cụ thể, có sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Tiêu biểu như: PTTĐ hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018; ngành TN&MT Hà Giang thi đua thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016 - 2020; tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 – 2020; ngành TN&MT chung sức xây dựng Nông thôn mới; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và các PTTĐ lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương.

Từ các PTTĐ, hoạt động chuyên môn của Sở TN&MT đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong giai đoạn 2016 – 2018, Sở đã chỉ đạo hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cho các huyện, thành phố; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh bổ sung Bảng giá các loại đất giai đoạn 2015 – 2019; hoàn thành nhiệm vụ điều tra, đánh giá, phân bổ tài nguyên nước mặt, nước ngầm và lập quy hoạch tài nguyên nước giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2030; triển khai thực hiện 5 dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp bãi xử lý rác thải theo đúng tiến độ; đôn đốc các đơn vị khai thác khoáng sản thực hiện ký Quỹ cải tạo, phục hồi môi trường.

Đặc biệt, Sở đã tổ chức tiếp 80 lượt công dân đề nghị giải quyết tranh chấp, khiếu nại về lĩnh vực TN&MT; hoàn thành giải quyết 13 vụ việc UBND tỉnh giao; trình UBND tỉnh công bố 171 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; quyết định phê duyệt 57 thủ tục hành chính liên thông, nhờ vậy đã cắt giảm được gần 40% thời gian giải quyết các thủ tục theo quy định. 100% bộ TTHC của Sở được giao dịch tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh; thông qua Trung tâm Hành chính công, Sở đã tiếp nhận và giải quyết 434/443 hồ sơ đúng và trước thời hạn.

Là một trong những đơn vị “làm dâu trăm họ” khi phải tiếp xúc nhiều công dân đến giải quyết các thủ tục hành chính, kiến nghị các vấn đề liên quan đất đai, vì vậy các PTTĐ trở thành động lực giúp mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành TN&MT nỗ lực mỗi ngày để hoàn thiện bản thân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng người cán bộ năng động, chuyên nghiệp, “Đoàn kết - Sáng tạo - Kỷ cương” và nhận được nhiều sự yêu mến, tin tưởng của người dân.

Bài, ảnh: AN GIANG

.