"Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công"

Thứ Ba, 12/06/2018, 10:17 (GMT+7)

BHG - Trong tác phẩm “Dân vận” đăng trên Báo Sự thật, số ra ngày 15.10.1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Những năm qua, công tác dân vận luôn được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm; từ phong trào “Dân vận khéo”, khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy, góp phần quan trọng vào sự phát triển KT - XH chung của tỉnh.

Con đường thuộc tổ 2, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang được mở rộng, sạch đẹp, thuận lợi cho người dân đi lại.
Con đường thuộc tổ 2, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang được mở rộng, sạch đẹp, thuận lợi cho người dân đi lại.

Năm 2017, tại thôn Làng Nùng, xã Đạo Đức (Vị Xuyên) xuất hiện một số người lạ mặt tự xưng là người của “Hội thánh của Đức chúa trời mẹ” đến thuê nhà ở, vận động người dân tham gia sinh hoạt tôn giáo với hành vi mang tính mê tín, dị đoan, trái ngược với thuần phong mỹ tục, truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc. Trước tình hình đó, Ban công tác mặt trận và các đoàn thể của thôn đã vào cuộc, tuyên truyền, vận động người dân tích cực lao động sản xuất, hưởng ứng các phong trào thi đua, xây dựng nếp sống văn hóa, không tham gia các hình thái tôn giáo chưa được thừa nhận. Những cuộc họp thôn được tổ chức để bàn giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc. Sau đó, thôn Làng Nùng ra Hương ước với nhiều điều khoản quy định không cho người lạ cư trú trong thôn với những mục đích không rõ ràng; toàn dân đoàn kết thành một khối thống nhất, không để kẻ xấu lợi dụng hoạt động tôn giáo, thực hiện những hành vi không trong sáng. Bí thư Đảng ủy xã Đạo Đức Lục Chí Việt chia sẻ: “Nhờ làm tốt công tác dân vận, xã đã phát huy được sức mạnh đoàn kết toàn dân. Vì vậy, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều được người dân đồng lòng ủng hộ, chung sức thực hiện”.

Trò chuyện với phóng viên, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Giang Khuất Thị Thanh tâm đắc với câu chuyện dân vận về con đường thuộc tổ 2, phường Quang Trung. Trước đây, con đường này rất nhỏ hẹp, quanh co, xuống cấp. Việc mở một con đường lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại là nhu cầu cấp thiết. Tuy nhiên, con đường lớn đi qua phần đất của nhiều hộ dân, trong đó có một số hộ không chịu hiến đất khiến việc làm đường gặp nhiều khó khăn. Sau các cuộc họp tổ, nhiều lần đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền phường với người dân, những phân tích “được - mất” được cán bộ giải thích cặn kẽ, rõ ràng. “Mưa dầm thấm lâu”, 28 hộ dân có con đường đi qua đã đồng lòng hiến đất, góp vật liệu xây dựng, ngày công và đóng góp mỗi hộ 5 triệu đồng cùng nguồn xã hội hóa. Từ sự đồng lòng, con đường mới khang trang dài hơn 400 m, rộng hơn 5 m đã được hoàn thành.

Không chỉ ở Đạo Đức, Quang Trung mà khắp các địa phương trong tỉnh, phong trào “Dân vận khéo” cũng phát triển rộng khắp, có sức lan tỏa mạnh mẽ, huy động được tổng lực của nhân dân trong phát triển KT – XH. Chỉ trong 5 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã tổ chức được trên 530 đợt ra quân xây dựng Nông thôn mới; mở mới, tu sửa và nâng cấp 293 km đường giao thông nông thôn các loại; xây dựng 13 nhà văn hóa thôn, nhân dân hiến trên 116 nghìn m2 đất và tham gia đóng góp trên 99 nghìn ngày công xây dựng Nông thôn mới.

Đặc biệt từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã triển khai thực hiện trên 2.940 mô hình ”Dân vận khéo” thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị; trong đó có trên 700 mô hình hiệu quả, có sức lan tỏa mạnh mẽ đã được các cấp, các ngành nhân rộng.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Ly Mí Lử chia sẻ: “Dân vận là vận động mọi người dân, góp thành lực lượng toàn dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Dân vận phải làm sao cho người dân hiểu mục đích của việc cần làm là có lợi cho dân, phục vụ lợi ích của dân; phát huy tinh thần dân chủ. Cán bộ làm công tác dân vận phải sâu sát cơ sở, có tác phong, lề lối làm việc, đạo đức, lối sống, “Nói đi đôi với làm”, trọng dân và gần dân... Như vậy mới nhận được sự đồng lòng, chung sức của nhân dân, phát huy được khối đại đoàn kết toàn dân”.

Bài, ảnh: BIỆN LUÂN

.