Góp phần thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục

Thứ Sáu, 09/03/2018, 16:37 (GMT+7)

BHG - Nhiệm kỳ 2012 - 2017, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh ta đã hoạt động tích cực, đổi mới và hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên Công đoàn. Trước thềm Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018 - 2023, phóng viên (P/v) Báo Hà Giang có cuộc phỏng vấn đồng chí (Đ/c) Nguyễn Thế Bình, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh.

P/v: Nhiệm kỳ 2012 – 2017 đã khép lại, đồng chí có thể đánh giá khái quát kết quả thực hiện nghị quyết của Công đoàn ngành thời gian qua?

Đ/c Nguyễn Thế Bình: Công đoàn ngành Giáo dục hiện quản lý trực tiếp 36 Công đoàn cơ sở (CĐCS) với 1.887 đoàn viên. Nhiệm kỳ 2012-2017 đã khép lại với nhiều thành quả quan trọng. Đội ngũ đoàn viên Công đoàn tiếp tục được củng cố, tăng cường về số lượng và chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các CĐCS có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của ngành, góp phần quan trọng trong xây dựng nền nếp, kỷ cương trường học, nâng cao chất lượng giáo dục. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên ngày càng thiết thực, kịp thời; các CĐCS và Công đoàn Giáo dục các huyện, thành phố đã quyên góp, ủng hộ các loại quỹ trên 5 tỷ đồng, góp phần giúp đỡ các đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, không may mắc bệnh hiểm nghèo, gặp hoạn nạn; 100% CĐCS, Công đoàn Giáo dục các huyện, thành phố phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức tốt Hội nghị công chức, viên chức; đối thoại với người lao động; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; gần 4 nghìn đoàn viên được giới thiệu và kết nạp vào Đảng… Với kết quả trên, Công đoàn ngành Giáo dục đạt danh hiệu Lao động xuất sắc và được Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen, Cờ thi đua.

P/v: Để đạt kết quả trên, Công đoàn ngành đã triển khai, thực hiện những giải pháp gì?

Đ/c Nguyễn Thế Bình: Ngay sau Đại hội lần thứ XIV, Công đoàn ngành đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành mục tiêu đề ra. Trước hết, tập trung vào nhóm giải pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên; chủ động phối hợp rà soát, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho đoàn viên, người lao động. Phát huy có hiệu quả các phong trào thi đua để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức pháp luật, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, nền nếp, kỷ cương, đạo đức nhà giáo; đổi mới tổ chức; đẩy mạnh phát triển đoàn viên; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ CĐCS; nâng cao hiệu quả công tác nữ công; đẩy mạnh hoạt động kiểm tra các CĐCS, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý và tổ chức hoạt động Công đoàn.

P/v: Nhiệm kỳ 2018 - 2023 đặt ra cho Công đoàn ngành Giáo dục những nhiệm vụ trọng tâm gì?

Đ/c Nguyễn Thế Bình: Với chủ đề: “Đoàn kết, đổi mới, dân chủ, nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn; vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, vì Hà Giang phát triển”, nhiệm kỳ 2018 – 2023, Công đoàn ngành Giáo dục đặt mục tiêu: Thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tăng cường phát triển lợi ích của đoàn viên Công đoàn; đổi mới và triển khai có chiều sâu các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong ngành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo và người lao động; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn; hoàn thiện phương thức phục vụ, phát huy sức mạnh tập thể, xây dựng Công đoàn ngành Giáo dục ngày càng lớn mạnh; góp phần thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế.

P/v: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Thế Bình.

BIỆN LUÂN (Thực hiện)

.