Hà Giang

Đẩy mạnh công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước

09:20, 05/08/2018

BHG - Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác phụ nữ và mục tiêu bình đẳng giới (BĐG) được thể hiện trong các Nghị quyết Đại hội Đảng, các Nghị quyết và Chỉ thị của BCH Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác quần chúng, công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác cán bộ nữ. Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách nhằm tạo điều kiện để phụ nữ phát triển và thúc đẩy BĐG; vị thế của người phụ nữ trong xã hội cũng như trong gia đình đã và đang được nâng cao.

Để phát huy vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, nâng cao vị thế của phụ nữ, thực hiện BĐG trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội; xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, các cấp Công đoàn cần tập trung nâng cao trình độ, năng lực, nhận thức về giới, BĐG, về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho nữ CNVCLĐ, tạo sự đổi mới trong công tác nữ công, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới và hội nhập kinh tế quốc tế. Xây dựng, triển khai, thực hiện Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ giai đoạn 2011-2020 trong hệ thống Công đoàn cấp mình, đưa vào nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng; khắc phục tư tưởng tự ti, an phận, níu kéo nhau của một bộ phận chị em. Nêu cao tinh thần tự chủ, đoàn kết, vượt khó vươn lên để không ngừng tiến bộ, đóng góp ngày càng nhiều cho gia đình và xã hội. Tham gia với các cơ quan chức năng, các cấp chính quyền và người sử dụng lao động trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ chính sách đối với lao động nữ (LĐN) cho phù hợp với ngành nghề, đối tượng, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho LĐN; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với LĐN, trong đó quan tâm việc thực hiện Bộ luật Lao động, Luật BHXH, các chế độ chính sách có liên quan đến LĐN ở các doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị, nhằm hạn chế những vi phạm trong việc sử dụng LĐN. Phối hợp với cơ quan Y tế thực hiện tốt công tác chăm lo sức khoẻ định kỳ cho CNVCLĐ, khám phụ khoa cho LĐN, nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khoẻ sinh sản, Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ gắn với phong trào thi đua khác do Tổng LĐLĐ Việt Nam và phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” do Trung ương Hội LHPN Việt nam phát động. Động viên, khích lệ lực lượng LĐN thi đua nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác, góp phần vào việc hoàn thiện chuẩn mực người phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

 Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động và củng cố, kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ trong hệ thống Công đoàn; tham mưu cho cấp uỷ việc quy hoạch đào tạo cán bộ nữ, phát hiện, bồi dưỡng tài năng trong nữ CNVCLĐ. Giới thiệu những cán bộ nữ đủ tiêu chuẩn, điều kiện đưa vào nguồn quy hoạch, đề bạt tham gia bộ máy lãnh đạo các cấp.Công tác BĐG, vì sự tiến bộ của phụ nữ là một yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; toàn thể nữ cán bộ, CNVCLĐ phải cố gắng vươn lên, đó là một cuộc cách mạng đưa đến quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ. Các cấp Công đoàn trong tỉnh cần tranh thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức chính trị-xã hội đồng cấp; tạo cơ hội cho nữ CNVCLĐ nâng cao vai trò vị thế của mình, phát huy khả năng và  góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh và của đất nước.

Thu Oanh (LĐLĐ tỉnh)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

TIN ÁP THẤP TRÊN BIỂN ĐÔNG

Hồi 01 giờ ngày 19.10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 11,6-12,6 độ Vĩ Bắc; 117,0-117,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 370km về phía Đông Đông Bắc.

10/07/2018
Hiệu quả mô hình Tổ phụ nữ thu gom rác thải ở Quản Bạ

BHG - Hưởng ứng phong trào xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương gắn với thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" do T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động; thời gian qua, Hội LHPN huyện Quản Bạ đã triển khai thực hiện nhiều phong trào thi đua, nổi bật là mô hình Tổ vệ sinh tự quản thu gom rác thải (TGRT), do Chi hội Phụ nữ xã phụ trách đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần làm cho môi trường xanh, sạch, đẹp.

10/07/2018
"Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau"

BHG - UBND tỉnh vừa ban hành chương trình phát động phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016-2020. 

10/07/2018
Hội Nhà báo Việt Nam: Tập huấn nâng cao trình độ chính trị, pháp luật và đạo đức cho người làm báo

BHG - Ngày 19.10, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí - Hội nhà báo Việt Nam phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam tổ chức Lớp tập huấn "Nâng cao trình độ chính trị, pháp luật và đạo đức cho người làm báo".

10/07/2018