TỔNG BIÊN TẬP QUA CÁC THỜI KỲ

Thứ Ba, 27/01/2015, 16:36 (GMT+7)

 

NGUYỄN THẾ KỲ Chủ nhiệm Chính trị (1963 - 1971)
NGUYỄN THẾ KỲ Chủ nhiệm Chính trị (1963 - 1971)

 

PHẠM KIM QUY (1964 - 1982)
PHẠM KIM QUY (1964 - 1982)

 

PHÍ VĂN TƯỜNG

(1983 - 1986)

 

 

NGUYỄN THẾ AN
(1987 - 1991)

 

 

NGUYỄN VĂN YÊU

(1991 - 1994)

 

 

NGUYỄN VĂN TÔNG

(1994 - 1996)

 

 

 

HOÀNG KIỆM

(1997 - 2001)

 

 

LÊ TRỌNG LẬP

(2001 - 2016)


 

 

.