Ban Biên tập hiện nay

Thứ Ba, 27/01/2015, 16:25 (GMT+7)

BHG -  Ban Biên tập Báo Hà Giang có 3 đồng chí: Nguyễn Trung Thu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập; Nguyễn Bình Minh, Phó Tổng biên tập; Mai Ngọc Quỳnh, Phó Tổng biên tập.

 

 

NGUYỄN TRUNG THU

TỔNG BIÊN TẬP

(01.04.2017)

Điện thoại: 0912.134.174

 

 


 

NGUYỄN BÌNH MINH

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

(Từ ngày 14.9.2017)

ĐT: 0913.585.269

 

  

MAI NGỌC QUỲNH

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

(Từ ngày 01.10.2020)

ĐT: 0912.606.242

 

BÁO HÀ GIANG

.