Tuyên truyền, vận động công nhân, lao động tích cực học tập suốt đời

Thứ Tư, 06/12/2017, 08:07 (GMT+7)

BHG - Nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Quyết định 231/QĐ-TTg ngày 13.12.2014, của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân, lao động (CNLĐ) tại các doanh nghiệp đến năm 2020”, những năm qua, cấp ủy, chính quyền tỉnh ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; các cấp, ngành, người sử dụng lao động cũng đã quan tâm, triển khai tuyên truyền, vận động và tổ chức học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho CNLĐ.

Tuy nhiên, bên cạnh những những kết quả đạt được, trình độ học vấn, chuyên môn tay nghề của CNLĐ còn yếu, bất cập; lao động chưa qua đào tạo chiếm tỷ lệ cao; ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tác phong công nghiệp còn rất nhiều hạn chế; chất lượng nguồn lao động của tỉnh đã được nâng cao nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu và yêu cầu của các doanh nghiệp, thiếu hụt nhiều lao động có tay nghề, chuyên môn kỹ thuật cao…

Lớp tập huấn học tập suốt đời cho CNLĐ do LĐLĐ tỉnh tổ chức.
Lớp tập huấn học tập suốt đời cho CNLĐ do LĐLĐ tỉnh tổ chức.

Trước thực trạng đó, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động nhằm tuyên truyền, vận động CNLĐ trong các doanh nghiệp tích cực học tập, nâng cao kiến thức pháp luật, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành kỷ luật, tác phong công nghiệp, góp phần xây dựng xã hội học tập. Thông qua những hoạt động, như: Tổ chức khảo sát thực tế các doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp Bình Vàng, Cụm công nghiệp Nam Quang, Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy… về trình độ học vấn, chuyên môn, tay nghề cũng như nhu cầu học tập của CNLĐ, từ đó đề xuất những hình thức, biện pháp tuyên truyền phù hợp và hiệu quả. Trên cơ sở kết quả khảo sát, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tổ chức chức biên soạn tài liệu, in ấn và phát hành 10 loại tờ gấp, áp phích với những nội dung thiết thực, hữu ích, chuyển tải một cách nhanh, gọn và dễ hiểu đến với CNLĐ, như: Luật An toàn vệ sinh lao động; thời giờ làm việc - thời giờ nghỉ ngơi; hợp đồng lao động; pháp luật Công đoàn; Bảo hiểm Xã hội - Bảo hiểm Thất nghiệp; “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong CNLĐ”...

LĐLĐ tỉnh đã trang bị 10 “Tủ sách học tập” cho CNLĐ tại các doanh nghiệp, với trên 20 đầu sách bổ ích thiết thực, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc tạo điều kiện cho CNLĐ được nghiên cứu, học tập, vận động CNLĐ tích cực học tập, nâng cao trình độ chính trị, học vấn, chuyên môn nghề nghiệp. Đặc biệt, trong chuỗi các nội dung triển khai nhằm nâng cao kiến thức chính trị, pháp luật cho CNLĐ, không ảnh hưởng lớn đến quá trình sản xuất của doanh nghiệp, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã cử các báo cáo viên tham gia 77 lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao kiến thức, trao đổi trực tiếp với 6.886 lượt CNLĐ tham gia... Qua các lớp tập huấn, tuyên truyền cho thấy, việc thông tin trực tiếp, kịp thời và trả lời những vướng mắc của CNLĐ là một hình thức tuyên truyền hiệu quả, gần gũi, giúp người lao động từng bước nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật, giúp họ biết được quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm trong quan hệ lao động, tham gia giám sát người sử dụng lao động thực hiện tốt và đúng quy định pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ...

Với vai trò, trách nhiệm của mình, LĐLĐ tỉnh đã và đang triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời cho CNLĐ trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; góp phần không nhỏ vào sự ổn định hài hòa trong lao động, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong CNLĐ tại các doanh nghiệp đến năm 2020”; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Khóa X tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Viêt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bài, ảnh: Hoàng Hương

         (LĐLĐ tỉnh)

.
  • Bàn Học Bsuc Chống Gù Chống Cận