Tập trung tuyên truyền Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Thứ Sáu, 22/01/2021, 10:15 (GMT+7)

BHG - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội) đang đến rất gần, không khí Đại hội đã ngập tràn trên những tuyến phố, ở mỗi cơ quan, đơn vị và lan tỏa, rạo rực trong mỗi trái tim người dân cực Bắc Tổ quốc.

Người dân thành phố Hà Giang tìm hiểu thông tin về Đại hội tại Quảng trường 26.3.
Người dân thành phố Hà Giang tìm hiểu thông tin về Đại hội tại Quảng trường 26.3.

Để tập trung tuyên truyền đậm nét về Đại hội, Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về đẩy mạnh công tác tuyên truyền với từng đợt tuyên truyền cụ thể, trong đó đợt tuyên truyền cao điểm về Đại hội diễn ra trong quý I.2021. Hình thức tuyên truyền được thực hiện đa dạng, phong phú, sinh động như: Cổ động trực quan bằng pano, áp phích, khẩu hiệu, cờ hồng, cờ Đảng tại các tuyến phố, cơ quan, đơn vị, trường học, khu dân cư, trung tâm các huyện, xã, phường, thị trấn. Các cơ quan khối tuyên truyền của tỉnh, đặc biệt là Báo Hà Giang và Đài PT – TH tỉnh mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng đăng tải, phát sóng về Đại hội, phốii hợp gửi các tin, bài đăng tải trên các cơ quan báo chí T.Ư. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội lồng ghép các nội dung tuyên truyền về Đại hội tại các cuộc họp, hội nghị, giao ban để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên. Các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đẩy mạnh tuyên truyền miệng; các chi, đảng bộ cơ sở lồng ghép nội dung truyên truyền về Đại hội tại các hội nghị, cuộc họp, sinh hoạt chi bộ, thôn, tổ dân phố; tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao... chào mừng Đại hội phù hợp với tình hình thực tế địa phương; sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước…

Độc giả xem thông tin về Đại hội XIII của Đảng trên Báo Hà Giang điện tử.
Độc giả xem thông tin về Đại hội XIII của Đảng trên Báo Hà Giang điện tử.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các nội dung trọng tâm: Sự ra đời và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội; ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội XIII; công tác chuẩn bị Đại hội; Quy chế bầu cử trong Đảng; kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối của Đảng. Những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới và kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; kết quả thực hiện Nghị quyết số 04 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội; phản ánh tâm tư, nguyện vọng và ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về Đại hội; không khí dân chủ trong Đại hội và sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội, sự quan tâm của cộng đồng Quốc tế đối với Đại hội…Chủ động đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị xuyên tạc, phủ nhận Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và thành công của Đại hội. Bên cạnh đó, các cấp, ngành tập trung tuyên truyền đậm nét về Nghị quyết 05 của BCH Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững và Chương trình xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Thành phố Hà Giang (TPHG) là trung tâm kinh tế - chính trị, văn hóa của tỉnh; những ngày này, trên các tuyến phố chính, khu vực Quảng trường 26.3, các cơ quan và tại khu dân cư, các cụm pa nô, áp phích, khẩu hiệu, cờ hồng, cờ Đảng, bảng điện tử… được trang hoàng rực rỡ đón ngày hội lớn. Ông Phạm Hồng Minh, tổ 18, phường Minh Khai chia sẻ: “Ngày nào đi thể dục tại Quảng trường 26.3, tôi cũng đều tìm hiểu về các nội dung được tuyên truyền tại các cụm pa nô ở đây. Hình ảnh, màu sắc và nội dung tuyên truyền rất đẹp mắt, sâu đậm và ý nghĩa, thông qua các khẩu hiệu và các thông điệp được chuyển tải, chúng tôi càng thêm đoàn kết, tin tưởng vào Đại hội”. Chị Nguyễn Ngọc Hà, phường Trần Phú cho biết: “Ngày nào tôi xũng xem ti vi, đọc báo về các nội dung liên quan đến Đại hội. Tôi rất tin tưởng, kỳ vọng Đại hội lần này sẽ bầu ra các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực sự có tài, có tâm; đề ra được những quyết sách mạnh mẽ, tiếp tục đưa Việt Nam vượt qua khó khăn, dịch Covid – 19 để phát triển”.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ái Xoan cho biết: “Công tác tuyên truyền đóng vai trò rất quan trọng, góp phần vào thành công của Đại hội và từng bước đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác tuyên truyền về Đại hội; yêu cầu các cấp, ngành tâp trung tuyên truyền đậm nét theo các đợt đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời phản ánh tâm, tư nguyện vọng của nhân dân gửi đến Đại hội; góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng; kiên quyết đấu tranh, phản bác các thông tin “xấu, độc”; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bài, ảnh: BIỆN LUÂN

.