Hội nghị triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thứ Năm, 21/01/2021, 10:53 (GMT+7)

BHG - Sáng 21.1, Hội đồng Bầu cử quốc gia triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố. Dự hội nghị tại điểm cầu T.Ư có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ ngành T.Ư. Dự tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và các sở, ngành của tỉnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Theo TTXVN

 Hội nghị đã được nghe quán triệt và nghiên cứu Chỉ thị số 45, ngày 20.6.2020 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 133 ngày 17.11.2020 của Quốc hội, Chỉ thị số 02 ngày 14.1.2021 của Thủ tướng Chính phủ về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Nghị quyết số 1185 và 1187 ngày 11.1.2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Hội đồng bầu cử Quốc gia về tổ chức hội nghị cử tri, hiệp thương, giới thiệu người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; các văn bản hướng dẫn về công tác tuyên truyền, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử và tổ chức công tác bầu cử, lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026…

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh
Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Đây là hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trước thềm Đại hội XIII của Đảng. Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là cuộc vận động chính trị quan trọng, đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, lựa chọn ra những người có đức, có tài làm đại biểu của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các đại biểu nhận thức đầy đủ tầm quan trọng cũng như ý nghĩa to lớn của cuộc bầu cử; xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, trọng tâm trong năm 2021 để cả hệ thống chính trị đoàn kết, thống nhất, tập trung các điều kiện cần thiết tổ chức bầu cử thành công và triển khai thật sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật và tiết kiệm. Hội nghị cần quán triệt và triển khai đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước; các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, tham gia các ý kiến. Ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan có liên quan triển khai thật tốt phương hướng của cuộc bầu cử để cuộc bầu cử đạt kết quả cao nhất, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân; quán triệt tốt các chỉ đạo, chủ trưởng của Đảng, Nhà nước nhất là việc tăng cường chỉnh đốn Đảng và cả hệ thống chính trị, chọn ra những đồng chí xứng đáng, có đủ đức, đủ tài, trình độ, ngang tầm nhiệm vụ làm các đại biểu, thực hiện tốt Nghị quyết đại hội XIII của Đảng và nhiệm vụ phát triển KT – XH 5 năm 2021 – 2026 và tầm nhìn đến năm 2030 – kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và tầm nhìn đến 2045 – kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

Tin, ảnh: Duy Tuấn

.