Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII của Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh

Thứ Sáu, 16/10/2020, 15:55 (GMT+7)
 
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu khai mạc Đại hội
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh

Kính thưa đồng chí: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Kính Thưa các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành T.Ư.

Thưa quý vị đại biểu!

Thưa Đại hội!

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; hôm nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 khai mạc trọng thể tại thành phố Hà Giang.

Đại hội chúng ta nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thay mặt Bộ Chính trị dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội chúng ta nồng nhiệt chào mừng và trân trọng cảm ơn các đồng chí đại biểu đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Hà Giang qua các thời kỳ, các quý vị đại biểu, quý vị khách quý đã dành thời gian về dự Đại hội.

Đại hội chúng ta nhiệt liệt chào mừng 323 đại biểu, những đảng viên ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, đại diện cho hơn 70 nghìn đảng viên của Đảng bộ tỉnh về dự Đại hội.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ tỉnh Hà Giang bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc sự quan tâm giúp đỡ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam; sự phối hợp của các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Đại hội trân trọng cảm ơn các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, các văn nghệ sĩ đã thường xuyên quan tâm, hỗ trợ, cổ vũ, động viên chia sẻ cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang trong suốt nhiệm kỳ qua.

Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh và chân thành cảm ơn sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm và những đóng góp quý báu của các tầng lớp nhân dân, các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã nêu cao tinh thần quyết tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội và góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Kính thưa các đồng chí!

Trong giờ phút trang trọng và lịch sử này, với lòng biết ơn vô hạn, Đại hội chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới; Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực; Tư tưởng của Người, cùng với Chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta.

Đại hội chúng ta tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã cống hiến và hy sinh anh dũng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội chúng ta xin được gửi lời thăm hỏi ân cần, lời động viên chia sẻ sâu sắc nhất đến đồng bào, Nhân dân, các lực lượng vũ trang, lực lượng cứu nạn, cứu hộ bị ảnh hưởng thiệt hại nặng nề bởi bão lũ tại các tỉnh miền Trung. Đại hội sẽ tổ chức quyên góp ủng hộ vào cuối buổi phiên khai mạc.

Kính thưa các đồng chí!

Hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thời gian qua, các cấp ủy trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tiến hành tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở thành công tốt đẹp. Đại hội của các đảng bộ thực sự phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, có nhiều đổi mới, chuẩn bị chu đáo các văn kiện và công tác nhân sự; dành nhiều thời gian cho thảo luận các báo cáo chính trị; thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Đồng thời, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII được thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc, quy định của T.Ư. Các văn kiện Đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm từ đại hội các đảng bộ trực thuộc tỉnh, các tổ chức đoàn thể và của các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng; ý kiến góp ý của  các ban, bộ, ngành T.Ư, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các nhà khoa học, đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ trong và ngoài tỉnh. Công tác chuẩn bị nhân sự được tiến hành bài bản, nghiêm túc, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, đúng theo quy trình, quy định.

Kính thưa các đồng chí!

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng, với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, tỉnh Hà Giang đang hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh và 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Giang.

Đại hội chúng ta sẽ đi sâu kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong 5 năm tới, định hướng tới năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Đại hội cũng sẽ kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, gồm các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đại hội sẽ phát huy dân chủ, trí tuệ tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; lựa chọn các đồng chí tiêu biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Để Đại hội thành công tốt đẹp, tôi trân trọng đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện trình Đại hội; công tâm, sáng suốt trong bầu cử; gương mẫu, kỷ luật trong chấp hành nội quy, quy chế của Đại hội; góp phần hoàn thành tốt các nội dung, chương trình Đại hội đã đề ra.

Kính thưa Đại hội,

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII có ý nghĩa rất quan trọng, định hướng, cổ cũ, động viên toàn Đảng, toàn quân và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; huy động tối đa nguồn lực, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, chăm lo đời sống nhân dân; đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; phấn đấu đưa kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII là Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”. Với bản lĩnh, ý chí kiên cường, với tinh thần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và niềm tin tưởng sâu sắc, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin long trọng tuyên bố Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kính chúc đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, các đồng chí đại biểu, quý vị khách quý sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

.