Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh và viếng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

Thứ Năm, 15/10/2020, 13:55 (GMT+7)

BHG - Sáng 15.10, đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thực hiện nghi lễ dâng hoa báo công trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Tỉnh ủy và dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ (AHLS) tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Tham dự có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; cùng trên 300 đại biểu về dự Đại hội.

 

 

Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII báo công trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Tỉnh ủy
Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII báo công trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Tỉnh ủy

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc của tỉnh và đoàn đại biểu về dự Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh đã dâng hoa, báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh đã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực và chủ động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu đi lên, giành được những thắng lợi quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Đã có 36 chỉ tiêu đã hoàn thành, nhiều chỉ tiêu vượt ở mức cao.

Đoàn Tiêu binh chuẩn bị lẵng hoa dâng Bác.
Đoàn Tiêu binh chuẩn bị lẵng hoa dâng Bác.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh đạt 6,8%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông - lâm nghiệp, tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ. Các tiềm năng, lợi thế từng bước được khai thác có hiệu quả. “2 khâu đột phá" và “5 chương trình trọng tâm” được cụ thể hóa và triển khai tích cực. Kết cấu hạ tầng từng bước được cải thiện, diện mạo đô thị, nông thôn, nhất là ở vùng sâu, vùng cao ngày càng đổi mới. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; chất lượng giáo dục, y tế không ngừng được nâng cao; văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc được bảo tồn và phát huy. Công tác giảm nghèo thu được nhiều kết quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, chỉ còn 22,53%. An sinh xã hội được bảo bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Đặc biệt, đã huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ xây dựng được gần 4.000 nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở.

 

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh thay mặt đoàn đại biểu dâng hoa và báo cáo kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh đạt được trong 5 năm qua trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh thay mặt đoàn đại biểu dâng hoa và báo cáo kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh đạt được trong 5 năm qua trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Công tác xây dựng Đảng có sự chuyển biến tích cực trên các mặt. Năng lực, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ được đổi mới. Năng lực quản lý và điều hành của chính quyền các cấp có nhiều tiến bộ. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục được đổi mới về nội dung, bảo đảm thiết thực và hiệu quả…

Đoàn dành phút mặc niệm, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn dành phút tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước anh linh Bác, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh hứa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang tiếp tục học tập và làm theo những điều Bác căn dặn khi Người lên thăm tỉnh năm 1961; nghiêm túc thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác” gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ra sức thi đua lập thành tích chào mừng và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục đổi mới, giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện cụ thể của địa phương, xây dựng tỉnh Hà Giang phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đưa KT – XH của tỉnh phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc.

Ngay sau Lễ báo công, đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các AHLS tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh đã thay mặt đoàn đại biểu dự Đại hội ghi lưu bút vào Sổ truyền thống trong nhà Tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Nghi thức dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ
Nghi thức dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ

 

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh và đoàn đại biểu của tỉnh dâng hương tưởng nhớ các AHLS.
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh và đoàn đại biểu của tỉnh dâng hương tưởng nhớ các AHLS.

 

 

 

 

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh ghi lưu bút vào Sổ truyền thống tại Nhà tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh ghi lưu bút vào Sổ truyền thống tại Nhà tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

14 giờ chiều nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ bước vào phiên trù bị. Báo Hà Giang điện tử sẽ tiếp tục cập nhật thông tin...

Tin, ảnh: Duy Tuấn

.