Yên Minh bồi dưỡng dự nguồn cán bộ quy hoạch BCH Đảng bộ huyện

Thứ Hai, 02/12/2019, 14:50 (GMT+7)

BHG - Sáng 2.12, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Huyện ủy Yên Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ trong quy hoạch BCH Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Toàn cảnh buổi khai giảng lớp bồi dưỡng
Buổi khai giảng lớp bồi dưỡng

Trong 10 ngày, các học viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các phòng, ban, các cơ quan, đơn vị của huyện Yên Minh được giảng viên Trường Chính trị tỉnh truyền đạt 16 chuyên đề: Những giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác – Lênin trong thời đại ngày nay; phong cách đạo đức Hồ Chí Minh với việc rèn luyện cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng; đổi mới tư duy lý luận trước yêu cầu nhiệm vụ và bối cảnh mới; nhiệm vụ và giải pháp thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Minh, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và một số chuyên đề quan trọng khác.

Thông qua lớp bồi dưỡng, giúp các học viên củng cố kiên thức, vận dụng sáng tạo lý luận, phương pháp khoa học để giải quyết trong thực tiễn công tác lãnh đạo quản lý.

Tin, ảnh: Hà Hường (Yên Minh)

.