Hội nghị triển khai công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài

Thứ Ba, 07/05/2019, 15:04 (GMT+7)

BHG - Sáng 7.5, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố, triển khai Quyết định số 1849/QĐ-TTg, ngày 27.1.2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20.3.2019 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Dự hội nghị có đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ; lãnh đạo một số bộ, ban, ngành T.Ư; lãnh đạo các cơ quan là thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ. Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang.

Quyết định số 1849 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài đã xác định các tiêu chí, trình tự thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể. Mục tiêu nhằm kiểm tra, rà soát, có phương án giải quyết dứt điểm các vụ việc của công dân khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; phấn đấu giải quyết căn bản tình hình khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, góp phần bảo đảm ổn định chính trị, phát triển KT – XH, hướng tới phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đối với tỉnh ta, thực hiện Kế hoạch số 363 của Thanh tra Chính phủ, tỉnh xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị; UBND tỉnh, cơ quan Ủy ban Kiểm tra- Thanh tra tỉnh đã ban hành các văn bản, giao các đơn vị liên quan tham mưu triển khai thực hiện. Theo đó, tỉnh tập trung giải quyết kịp thời những vụ việc thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật; giải quyết ngay từ cơ sở các vụ việc phát sinh; làm rõ nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo; chấn chỉnh công tác quản lý hành chính Nhà nước và xác định, quy rõ trách nhiệm đối với các hành vi hành chính trái pháp luật…

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị các ngành, địa phương xác định rõ mục tiêu của Quyết định số 1849 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363 của Thanh tra Chính phủ; thúc đẩy các biện pháp mang tính đồng bộ, toàn diện và nêu cao vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện; tuân thủ sự lãnh, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và tăng cường sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị nhằm tạo sự đồng thuận để giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; giải quyết các vụ việc trên cơ sở chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo tính khả thi và có biện pháp hỗ trợ phù hợp cho người dân; đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân; bảo đảm giải quyết hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước, người dân, doanh nghiệp; tăng cường đối thoại với người khiếu nại, tố cáo; giải thích và làm rõ các vấn đề có liên quan trên cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn; những vụ việc giải quyết có lý, có tình cần tăng cường vận động để công dân chấp hành việc giải quyết; kiên quyết xử lý những kẻ xúi giục, kích động, không chấp hành quy định của Nhà nước; các địa phương tích cực triển khai nhiệm vụ theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ; thành lập Tổ công tác, lập danh sách vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài và đề xuất các giải pháp giải quyết dứt điểm các vụ việc…

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu các cơ quan liên quan của tỉnh tham mưu thành lập Tổ công tác và xây dựng kế hoạch thực hiện; rà soát, lập danh sách các vụ việc; chuẩn bị các nội dung để tổ chức đối thoại với công dân; các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp trong tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ; tham mưu cho tỉnh xây dựng quy chế tiếp công dân chung trên địa bàn toàn tỉnh.

Tin, ảnh: KIM TIẾN

.