Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 1.2019

Thứ Hai, 28/01/2019, 09:49 (GMT+7)

BHG - Thường trực HĐND tỉnh vừa tổ chức họp phiên tháng 1, nhằm đánh giá kết quả hoạt động tháng 1, đề ra phương hướng nhiệm vụ tháng 2.2019. Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham gia phiên họp có các đồng chí: Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng, phòng chuyên môn.

Toàn cảnh phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 1.2019
Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 1.2019

Phiên họp tập trung xem xét, thảo luận và cho ý kiến đóng góp bổ sung vào các dự thảo báo cáo như: Bổ sung một số nội dung kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh vào báo cáo kết quả hoạt động tháng 1, chương trình công tác tháng 2.2019 của HĐND tỉnh. Đối với Tờ trình về việc xin chủ trương giám sát, khảo sát của HĐND tỉnh năm 2019, có ý kiến cho rằng: Cần thống nhất thời gian, địa điểm, nội dung, đối tượng giám sát, khảo sát năm 2019 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh để tránh trùng lặp, chồng chéo, phù hợp với điều kiện thực tế tại các huyện, sở, ngành. Đối với dự thảo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát của HĐND tỉnh năm 2019, đa số các ý kiến đề nghị đổi thời gian và nội dung giám sát kết quả thực hiện chính sách pháp luật về đất đai và quy hoạch đô thị, thay vào đó là giám sát về việc thực hiện chính sách pháp luật bảo vệ môi trường, việc thực hiện quy hoạch xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh.

Kết luận từng nội dung, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Văn phòng và các phòng chuyên môn tiếp thu các ý kiến tham gia đóng góp tại phiên họp để tổng hợp, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo; nhất trí đối với dự kiến chương trình giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh năm 2019. Đồng thời đề nghị các Ban HĐND tỉnh cần rà soát, bàn và thống nhất nội dung, thời gian, địa điểm giám sát cho phù hợp, tránh tình trạng giám sát chồng chéo thời gian, địa điểm; Văn phòng tiếp thu các ý kiến thảo luận và tham mưu xây dựng nội dung dự thảo Nghị quyết, kế hoạch, đề cương, nội dung giám sát. Bên cạnh đó cũng yêu cầu Văn phòng làm tốt công tác phân công nhiệm vụ trực Tết, giải quyết các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đảm bảo đón Tết Nguyên đán an toàn, tiết kiệm.

Tin, ảnh: Lan Phương (HĐND tỉnh)

.