Hội nghị cán bộ công chức cơ quan UBKT - thanh tra tỉnh năm 2019

Thứ Bảy, 26/01/2019, 11:19 (GMT+7)

BHG - Ngày 25.1, Cơ quan UBKT - Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Cơ quan UBKT - Thanh tra tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Quang Minh, Chủ nhiệm Cơ quan UBKT - Thanh tra tỉnh trao các Quyết định thành lập và bổ nhiệm cán bộ, đảng viên trong cơ quan.
Đồng chí Lê Quang Minh, Chủ nhiệm Cơ quan UBKT - Thanh tra tỉnh trao các Quyết định về tổ chức, cán bộ trong cơ quan.

Năm 2018, Cơ quan UBKT -Thanh tra tỉnh đã tham mưu cho cấp uỷ lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ tỉnh. Chỉ đạo, theo dõi sát tình hình chấp hành pháp luật, việc thực hiện quyền, Quy chế Thanh tra của các tổ chức. Hoàn thành các cuộc thanh tra theo đúng kế hoạch, thanh tra đột xuất theo chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương pháp làm việc, rút ngắn được thời gian kiểm tra, thanh tra trực tiếp, tiết kiệm kinh phí và hiệu quả hơn. Duy trì thường xuyên công tác tiếp dân, tiếp nhận xử lý tốt các đơn khiếu nại, tố cáo của Đảng viên và nhân dân. Phối hợp với thủ trưởng các cấp, các ngành tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, thanh tra để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công đoàn cơ quan luôn quan tâm đến đời sống và bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động, xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong cơ quan, 100% đoàn viên Công đoàn tham gia các phong trào thi đua do cơ quan và khối giao ước thi đua phát động...

2) Chủ nhiệm Cơ quan UBKT - Thanh tra tỉnh trao các Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân.
Chủ nhiệm Cơ quan UBKT - Thanh tra tỉnh trao các Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Phong trào thi đua năm 2019 được Cơ quan UBKT - Thanh tra Tỉnh phát động với Chủ đề là “Đoàn kết, sáng tạo, nêu gương, nâng cao chất lượng công vụ”. Phấn đấu 100% cán bộ, công chức cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% tập thể các phòng đạt tập thể “Lao động tiên tiến”. 100% cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch rèn luyện, chương trình hành động, chuẩn mực đạo đức làm theo tấm gương Hồ Chí Minh gắn với thực hiện việc “Nói đi đôi với làm”. Hội nghị đã công bố các Quyết định thành lập 05 chi bộ đảng cơ sở, trực thuộc Đảng ủy cơ quan UBKT - Thanh tra tỉnh, các Quyết định thành lập tổ chức Công đoàn, Hội cựu chiến binh… kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan

Kết luận hội nghị, Chủ nhiệm Cơ quan UBKT - Thanh tra tỉnh Lê Quang Minh yêu cầu: Năm 2019 Cơ quan UBKT - Thanh tra tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Điều lệ Đảng. Thực hiện tốt các nhiệm vụ cấp uỷ giao, tích cực nắm tình hình và phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng và Đảng viên. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với tổ chức Đảng cấp dưới, kết luận kịp thời những trường hợp vi phạm. Giám sát theo Điều 32 Điều lệ Đảng đối với tổ chức đảng cấp dưới, thực hiện có hiệu quả Đề án số 18 của BTV Tỉnh ủy. Nâng cao chất lượng các cuộc Thanh tra KTXH, Thanh tra trách nhiệm, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Đẩy mạnh CCHC đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng công vụ, chủ động, sáng tạo trong công việc, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, làm việc trên môi trường mạng…

Tin, ảnh: Phi Anh

.