Đoàn công tác Bộ Tư pháp làm việc tại tỉnh

Thứ Sáu, 25/01/2019, 14:26 (GMT+7)

BHG - Sáng 25.1, Đoàn công tác Bộ Tư pháp do đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm Trưởng Đoàn cùng các thành viên có buổi làm việc tại tỉnh về thực hiện công tác Tư pháp và thi hành án dân sự (THADS). Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Tư pháp, Cục Thi hành án tỉnh và Chi cục Thi hành án các huyện, thành phố.

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh phát biểu tại buổi làm việc.
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh phát biểu tại buổi làm việc.

Năm 2018, các mặt công tác Tư pháp của tỉnh có chuyển biến tích cực; toàn ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, tiến độ; 32/32 nhiệm vụ hoàn thành đúng thời gian và chất lượng; công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành được đẩy mạnh; việc triển khai các nhóm nhiệm vụ trọng tâm đạt kết quả nổi bật. Công tác THADS được chú trọng; trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức được nâng cao; thủ tục THADS tuân thủ theo quy định; 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh được giải quyết kịp thời. Ngành Tư pháp đã tổ chức thẩm định 72 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; giúp UBND tỉnh tự kiểm tra 32 văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành; rà soát 88 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có 37 văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung; Sở Tư pháp tiến hành rà soát 24 Quyết định phân cấp, ủy quyền thuộc các lĩnh vực để xem xét bãi bỏ khi không còn phù hợp với tình hình thực tiễn; công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở được nâng cao; tỷ lệ hòa giải thành công đạt gần 90%. THADS thụ lý 3.491 việc; trong đó, 3.054 việc có điều kiện giải quyết và 419 việc chưa có điều kiện giải quyết; đã giải quyết xong 2.931 việc có điều kiện, vượt 22,5% so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao…

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu tại buổi làm việc.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh nhấn mạnh: Thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo nâng cao nhận thức về công tác Tư pháp; xã hội hóa hoạt động bổ trợ tư pháp bảo đảm nguyên tắc vừa tăng cường năng lực và trách nhiệm tự quản của các tổ chức xã hội nghề nghiệp, vừa bảo đảm yêu cầu quản lý Nhà nước, đảm bảo quyền và lợi ích của người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận các dịch vụ Tư pháp; thực hiện quyết liệt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục phát luật… Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, thời gian tới Bộ Tư pháp tiếp tục quan tâm, giúp đỡ tỉnh, nhất là các nhiệm vụ liên quan đến công tác Tư pháp.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long ghi nhận, đánh giá cao kết quả ngành Tư pháp của tỉnh đạt được. Đồng thời đề nghị, ngành Tư pháp, THADS tỉnh cần tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cụ thể trong năm 2019; ưu tiên, tập trung hơn nữa nguồn lực cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế; tăng cường công tác tiền kiểm và hậu kiểm bảo đảm chất lượng của văn bản; phát huy vai trò tham mưu, tư vấn về các vấn đề pháp lý; kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Tư pháp địa phương bảo đảm phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 18, 19 BCH T.Ư Đảng (khóa XII) và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất cho các cơ quan THADS trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với cơ quan THADS để tổ chức tốt công tác này, đặc biệt là đối với các vụ việc khó, phức tạp, kéo dài…

Tin, ảnh: KIM TIẾN

.