Thường trực HĐND tỉnh họp phiên mở rộng

Thứ Hai, 14/05/2018, 16:26 (GMT+7)

BHG - Ngày 14.5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp phiên mở rộng bàn và thống nhất một số nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban, văn phòng HĐND tỉnh.

Tại cuộc họp, Thường trực đã nghe Ban kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh tổng hợp báo cáo kết quả nghiên cứu Hợp đồng Quy hoạch phát triển du lịch Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn và thành phố Hà Giang đến năm 2025, tầm nhìn 2035 với Mc Kinsey; mối tương quan với quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hà Giang với Quy hoạch Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đến năm 2030; nghiên cứu đề xuất cơ chế thanh toán của hợp đồng; cho ý kiến vào kế hoạch khảo sát, phân cấp, ủy quyền trên địa bàn tỉnh; cho ý kiến vào Báo cáo tổng hợp kết quả Giám sát Nông thôn mới tại các huyện và một số nội dung khác…

Phát biểu thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với các dự thảo, đồng thời tham gia ý kiến làm rõ thêm dự thảo và các văn bản trình tại cuộc họp. Kết luận cuộc họp, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận các ý kiến tham gia và đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện các văn bản để tổ chức thực hiện.

 Lan Phương (HĐND tỉnh)

.