123
Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác Tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh năm 2018 - Báo Hà Giang điện tử

Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác Tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh năm 2018

Thứ Sáu, 05/01/2018, 19:22 (GMT+7)

BHG - Chiều 5.1, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến với các Huyện, Thành ủy tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh (CSCCVM) năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) xây dựng CSCTVM tỉnh và đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Giang; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Thường trực HĐND – UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo Thành ủy Hà Giang và các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo Tỉnh đoàn, Sở Nội vụ, Báo Hà Giang, Trường Chính trị tỉnh; các thành viên BCĐ xây dựng CSCTVM tỉnh. Tại các điểm cầu có Thường trực Huyện ủy; thành viên BCĐ xây dựng CSCTVM các Huyện ủy, Thành ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh phát biểu tại Hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2017, qua việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác Tổ chức xây dựng Đảng, vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, hoạt động quản lý điều hành của chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở được tập trung thống nhất, đồng bộ, hiệu quả; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được giữ vững; phương thức lãnh đạo được đổi mới; công tác giám sát và phản biện xã hội, công tác tham gia xây dựng Đảng của các đoàn thể chính trị - xã hội và của nhân dân được thực hiện tốt. Trong năm, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp mới 2.816 đảng viên. Qua triển khai các đề án về tổ chức bộ máy cán bộ, toàn tỉnh giảm 26 đầu mối cấp phòng và tương đương trực thuộc huyện, thành phố và các đơn vị cấp tỉnh; giảm 33 chức danh cấp trưởng và giảm 53 chức danh cấp phó; số người hoạt động không chuyên trách cấp xã giảm từ 2.179 người xuống còn 1.676 người; đối với cấp thôn, tổ dân phố giảm 8.613 người, tiết kiệm ngân sách trên 20 tỷ đồng… Về công tác xây dựng CSCTVM, BCĐ các cấp tiếp tục duy trì tốt quy chế làm việc, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo phát triển KT – XH, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được phân công phụ trách, giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới đã tích cực xuống cơ sở nắm bắt tình hình, làm việc và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở triển khai thực hiện phát triển KT – XH, xây dựng củng cố hệ thống chính trị; hỗ trợ hoặc vận động hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất trong phát triển KT – XH, xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn xã…

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, công tác Tổ chức xây dựng Đảng xác định tiếp tục tham mưu cho cấp ủy kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; tập trung triển khai thực hiện tốt các đề án về công tác tinh giản tổ chức bộ máy, cán bộ. Đối với công tác xây dựng CSCTVM, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy lãnh, chỉ đạo nâng cao trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, thanh tra của các ngành, địa phương; chỉ đạo quyết liệt việc cải cách hành chính…

Đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích trong công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2017.
Đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích trong công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2017.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đề nghị ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần xem xét, tìm hiểu nguyên nhân, khảo sát, đánh giá đúng vai trò tổ chức Đảng và chất lượng sinh hoạt Đảng ở Chi bộ cơ sở, nơi có những đảng viên xin ra khỏi Đảng và quần chúng không muốn vào Đảng. Về công tác đánh giá cán bộ, cần điều chỉnh cách đánh giá một cách linh hoạt tránh tình trạng hình thức; quan tâm đến việc thực hiện chương trình hành động và việc khắc phục hạn chế, yếu kém của tổ chức Đảng, đảng viên cũng như trách nhiệm của người đứng đầu; trong quá trình triển khai thực hiện đề án 145 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo phát triển KT – XH của Đảng ủy cơ sở vùng nông thôn tỉnh Hà Giang” cần phải gắn với thực tế phát triển kinh tế ở địa phương; quan tâm đến chủ trương của tỉnh về nâng mức thụ hưởng chế độ chính sách theo Nghị quyết số 60 - HĐND tỉnh; xem xét bổ sung cẩm nang, sổ tay hoạt động công tác Đảng, hướng dẫn cách thảo luận, cách ra Nghị quyết ở các Chi bộ thôn bản; cấp ủy các cấp cần tăng cường chỉ đạo việc phối hợp đồng bộ giữa các Ban xây dựng Đảng khi triển khai công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2108…

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tặng Giấy khen cho 14 tập thể và 29 cá nhân ngành Tổ chức xây dựng Đảng do “Đã có thành tích trong công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2017”.

Tin, ảnh: KIM TIẾN

.