123
Huyện Bắc Mê tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng - Báo Hà Giang điện tử

Huyện Bắc Mê tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Sáu, 05/01/2018, 08:47 (GMT+7)

BHG - Trong những năm qua, cùng với việc tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí, tiêu cực cũng luôn được Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể các cấp trong huyện tập trung thực hiện bằng nhiều biện pháp. Việc cụ thể hóa chương trình, chỉ thị về tăng cường trách nhiệm của các ngành, các cấp trong PCTN, lãng phí đã mang lại hiệu quả trong việc quản lý, sử dụng vốn, ngân sách trong xây dựng cơ bản và tiết kiệm trong chi tiêu, tập trung vốn đầu tư cho phát triển KT - XH tại địa phương.

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận “một cửa” xã Yên Cường, huyện Bắc Mê.
Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận “một cửa” xã Yên Cường, huyện Bắc Mê.

Thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng… Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết và tổ chức quán triệt trong các kỳ họp. Trên cơ sở đó, BTV Huyện ủy xây dựng kế hoạch thực hiện, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành của huyện, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể, xác thực với tình hình thực tế để thực hiện nghiêm túc công tác PCTN. HĐND và Ủy ban MTTQ huyện xây dựng Quy chế phối hợp giám sát trong PCTN, đề cao vai trò của quần chúng trong việc tham gia giám sát các ngành chức năng, cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, các giải pháp phòng ngừa như: Công khai, minh bạch trong chi tiêu tài chính, mua sắm tài sản cơ quan, đơn vị; Quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; kê khai, minh bạch tài sản thu nhập của cán bộ, CCVC; xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi xảy ra tham nhũng và thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa” liên thông; thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc giải quyết hồ sơ hành chính tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, nhờ vậy, các hiện tượng tham nhũng, lãng phí được ngăn ngừa từ sớm. Cùng với đó, BTV chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn. Tổng số đơn vị thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập là 85 cơ quan, đơn vị, với 424 người; kết quả 100% số đối tượng thuộc diện phải kê khai tài sản đã thực hiện kê khai theo đúng quy định. 424 bản kê khai được công khai, tỷ lệ đạt 100%. Về kết quả phát hiện và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; đến nay, trên địa bàn huyện chưa phát hiện các vụ việc, vụ án liên quan đến tham nhũng. Ngoài ra, công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến tham nhũng cũng được huyện chú trọng. Trong năm có 79 đơn, đơn đủ điều kiện xử lý là 78 đơn; trong đó, có 1 đơn khiếu nại, 6 đơn tố cáo chính sách xã hội, 72 đơn đề nghị thuộc các lĩnh vực đất đai, kinh tế, chế độ chính sách xã hội... Đối với các đơn thư tố cáo nặc danh, không có tên, địa chỉ rõ ràng, theo quy định của Luật Tố cáo sẽ không xem xét, xử lý. Tuy nhiên, nhằm đấu tranh phòng ngừa, đẩy lùi tham nhũng, đối với đơn thư không có tên họ, địa chỉ nhưng nội dung rõ ràng, Ban Chỉ đạo PCTN huyện chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền xem xét và có biện pháp thanh, kiểm tra phù hợp với quy định để tránh bỏ sót vi phạm.

Đồng chí Nguyễn Văn Chung, Bí thư Huyện ủy Bắc Mê, cho biết: Thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về PCTN, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức PCTN cho cán bộ các cấp. Tăng cường giám sự sát của HĐND các cấp trong lĩnh vực KT - XH và hoạt động của các cơ quan tư pháp. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị phải gương mẫu thực hiện và có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo công tác PCTN. Triển khai có hiệu quả các giải pháp PCTN, đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra, giám sát, điều tra, truy tố xét xử và phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc tham nhũng trên địa bàn. Tập trung đấu tranh PCTN trên các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như: Quản lý bảo vệ rừng, cấp phát, quản lý và sử dụng ngân sách và các hoạt động tài chính khác; quản lý sử dụng đất, giao đất; quản lý và khai thác khoáng sản; quản lý sử dụng tài sản công.

Với các giải pháp đồng bộ và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiếp nhận, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo cũng như tiến hành thanh tra kịp thời các vụ việc dư luận quan tâm; sẽ góp phần hạn chế các vụ việc tiêu cực, tham nhũng để thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển KT - XH của huyện đề ra.

Bài, ảnh: Văn Quân

.