123
Hội nghị BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ 11 (mở rộng) - Báo Hà Giang điện tử

Hội nghị BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ 11 (mở rộng)

Thứ Năm, 11/01/2018, 15:40 (GMT+7)

BHG - Ngày 11.1, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 11 (khóa XXII) nhằm đánh giá kết quả lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các ban Đảng, đoàn thể trực thuộc Đảng ủy; các chi, đảng bộ cơ sở…

Đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có 63 tổ chức cơ sở Đảng, 241 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, tổng số đảng viên là 3.298 đồng chí. Năm 2017, các cấp ủy Đảng luôn đoàn kết, thống nhất, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của tổ chức Đảng cấp trên. Đảng ủy chú trọng thường xuyên công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng. Trong năm đã kết nạp 135 đảng viên mới. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được chú trọng đẩy mạnh, tăng cường giám sát việc “Nói đi đôi với làm”. Các cấp ủy Đảng nghiêm túc tự kiểm điểm theo 27 biểu hiện suy thoái, không dấu khuyết điểm, dũng cảm đấu tranh phòng chống những biểu hiện suy thoái. Tính quyết liệt của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chuyển biến tích cực, chất lượng công vụ được nâng lên, góp phần hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng, phát triển KT – XH, QP – AN năm 2017 của tỉnh…

Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2017; báo cáo tài chính cấp ủy; phổ biến, quán triệt Quy định 102 của Bộ chính trị về xử lý, kỷ luật đảng viên vi phạm… Tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận về một số hạn chế như: Việc triển khai học tập Chỉ thị 05 của Bộ chính trị ở một số chi, đảng bộ còn hình thức, sinh hoạt chuyên đề ở các chi bộ còn ít; công tác kiểm tra, giám sát chưa được quan tâm đúng mức… Và bàn phương hướng, giải pháp để thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đề nghị các cấp ủy Đảng xây dựng chương trình hành động trọng tâm, đoàn kết, thống nhất triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2018. Bám sát, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của T.Ư, của tỉnh về đổi mới tác phong, lề lối làm việc, tăng cường giám sát việc “Nói đi đôi với làm”, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị…

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

.