Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác Tư pháp năm 2017

Thứ Hai, 25/12/2017, 10:26 (GMT+7)

BHG - Sáng 25.12, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành T.Ư. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vương Ngọc Hà, Phó Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh…

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh.

Năm 2017, Bộ Tư pháp chỉ đạo quyết liệt thực hiện 313 nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương xây dựng văn bản, phổ biến giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, giám định tư pháp. Các bộ đã trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 1.105 văn bản; cơ quan tư pháp, pháp chế các địa phương tham mưu ban hành 4.111 văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) cấp tỉnh, cấp huyện, xã là trên 22.100 VBQPPL. Chất lượng công tác thẩm định VBQPPL được nâng cao, chú trọng vào tính thống nhất, khả thi của văn bản. Bộ Tư pháp, các địa phương tập trung giải quyết các vụ việc thi hành án trọng điểm, vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp; quan tâm củng cố, kiện toàn mạng lưới Tổ hòa giải, hòa giải viên ở cơ sở; từng bước hoàn thiện và triển khai mở rộng phạm vi áp dụng phần mềm đăng ký khai sinh - kết nối cấp sổ định danh cá nhân cho trẻ em. Lĩnh vực bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý được quan tâm, đã cấp chứng chỉ hành nghề Luật sư cho trên 1.000 trường hợp; trợ giúp pháp lý 79.743 vụ việc. Công tác hợp tác quốc tế, cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực…

Công tác tư pháp của tỉnh ta đạt kết quả trên nhiều phương diện: Việc xây dựng, kiểm tra VBQPPL được tăng cường; lĩnh vực hành chính tư pháp đáp ứng nhu cầu của người dân. Trong năm, thực hiện đăng ký khai sinh cho trên 17.800 trường hợp; trợ giúp pháp lý cho trên 5.000 lượt người. Việc giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cao, phòng chống tham nhũng được quan tâm, thực hiện tốt…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đề nghị: Bộ Tư pháp cần tiếp tục chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước hoàn thiện hệ thống VBQPPL; phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác thi hành pháp luật, nhất là đối với các Bộ Luật mới được thông qua. Đổi mới công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực bổ trợ tư pháp; xử lý tốt các vấn đề pháp lý trong hội nhập Quốc tế; quan tâm chú trọng đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn mới gắn với thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, xử lý dứt điểm các vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm…

                                                         Tin, ảnh: HOÀNG NGỌC

.