Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn làm việc tại xã Thượng Phùng (Mèo Vạc)

Thứ Sáu, 22/12/2017, 14:26 (GMT+7)

BHG - Thực hiện chương trình phân công các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy theo dõi, giám sát các xã, thị trấn, sáng 22.12, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo xã Thượng Phùng (Mèo Vạc) nhằm nắm bắt công tác xây dựng Đảng; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Hầu Minh Lợi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc.

 

Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc.
Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Theo báo cáo, năm 2017 Đảng ủy xã đề ra 20 nhiệm vụ chủ yếu, trong đó thực hiện đạt và vượt 18 chỉ tiêu. Tổng diện tích gieo trồng của toàn xã đạt 1.319,1 ha; sản lượng lương thực 2.297 tấn tăng 186 tấn; bình quân lương thực đầu người đạt 495 kg; thu nhập bình quân đầu người đạt 10,5 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm đạt 7,3%... Các lĩnh vực y tế, giáo dục được duy trì, chăm lo tốt sức khỏe đời sống cho nhân dân; AN - QP được giữ vững. Đảng bộ xã thường xuyên quan tâm, quán triệt triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của T.Ư, tỉnh, huyện. Đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với "Thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang". Công tác kiểm tra, giám sát, phát triển Đảng, kỷ luật Đảng được quan tâm. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, công tác quản lý lao động đi làm thuê bên kia biên giới còn gặp nhiều khó khăn; Chương trình xây dựng Nông thôn mới chưa huy động được sự vào cuộc mạnh mẽ các tầng lớp nhân dân nên kết quả thực hiện đạt thấp...

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn đề nghị: Các đồng chí lãnh đạo xã Thượng Phùng cần phát huy tinh thần đoàn kết trong nội bộ và toàn hệ thống chính trị. Tập trung kiện toàn bộ máy lãnh đạo, nghiêm túc kiểm điểm cán bộ, đảng viên theo Nghị quyết T.Ư 4 và Bộ công cụ đánh giá cán bộ, đảng viên của BTV Tỉnh ủy. Trong sản xuất nông, lâm nghiệp cần đột phá công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tập trung chuyển đổi trồng cỏ đối với các diện tích canh tác kém hiệu quả, phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Thường xuyên bám sát cơ sở, huy động cả hệ thống chính trị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân trong công tác trồng và bảo vệ rừng; thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới trên cơ sở "Nhà nước và nhân dân cùng làm" và Đề án 1 triệu tấn xi - măng của tỉnh. Quan tâm đến công tác quản lý lao động tự do sang bên kia biên giới và chăm lo, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh trong mùa rét...

Tin, ảnh: Văn Long

.