123
Bế mạc Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 - Báo Hà Giang điện tử

Bế mạc Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Thứ Sáu, 13/10/2017, 14:47 (GMT+7)

BHG - Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 13.10, Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 tiến hành phiên họp toàn thể. Các đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị còn có các đồng chí đại diện các ban Xây dựng Đảng TƯ phụ trách tỉnh Hà Giang; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND và lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy…

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh phát biểu bế mạc hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh phát biểu tại phiên thảo luận.

Hội nghị đã nghe các Tổ trưởng báo cáo kết quả thảo luận tại Tổ chiều 12.10.  Qua tổng hợp cho thấy, đa số các đại biểu đều thống nhất, đồng tình cao với các Dự thảo, Báo cáo đã trình tại hội nghị. Theo đó: Về công tác lãnh chỉ đạo của BCH, BTV Tỉnh ủy trong 9 tháng năm 2017 đã thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt, sâu sát, đề ra các chủ trương, giải pháp cụ thể để giải quyết tình hình, nhiệm vụ ở cơ sở. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm, QP-AN ninh được giữ vững, niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng được tăng cường. Trong 9 tháng đầu năm 2017, nhiều chỉ tiêu phát triển KT-XH đạt và tăng so với cùng kỳ năm 2016. Đã có 18/45 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt kế hoạch, 20 chỉ tiêu đạt từ 70 đến dưới 100% và có 23 chỉ tiêu đánh giá cuối năm. Bên cạnh đó, công tác cải thiện môi trường kinh doanh được đẩy mạnh, công tác CCHC, chỉ đạo điều hành được chú trọng, thể hiện tính quyết liệt của người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương… Theo gợi ý của Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh, các ý kiến thảo luận cũng phân tích, làm rõ thêm các nội dung về công tác lãnh chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; Về hiệu quả, cách làm mới của Đảng bộ tỉnh trong việc phân công các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy phụ trách, giám sát xã; Đánh giá hiệu quả theo mô hình HTX thôn Chang; Về triển khai Chương trình khởi nghiệp, Diễn đàn khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay; Về phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn, trong đó nổi cộm là tình hình hoạt động của Công ty Xi măng Hà Giang, khu Công viên nước Hà Phương. Đối với Chương trình 1 triệu tấn xi măng cần có cách làm hợp lý, đồng bộ để hiệu quả hơn. Các ý kiến thảo luận cũng đề nghị tỉnh chỉ đạo quyết liệt hơn trong cải cách TTHC, hoàn thành việc xây dựng Trung tâm Hành chính công tại các huyện; các tiêu chí thuộc Đề án quy tụ dân cư, nhất là về đất đai, hạ tầng kinh tế để triển khai thực hiện hiệu quả; Chương trình 1 triệu con gia súc. Các đại biểu cũng cho ý kiến đánh giá, đề xuất giải pháp về vấn đề giải ngân các nguồn vốn hỗ trợ người dân, về tăng nguồn thu ngân sách trên địa bàn cùng nhiều nội dung khác…

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo tổng hợp kết quả biểu quyết lấy ý kiến đánh giá mức độ quyết liệt đối với Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Đại tá Nguyễn Công Dần được BCH Đảng bộ tỉnh tín nhiệm bầu bổ xung vào BTV Tỉnh ủy.
Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Đại tá Nguyễn Công Dần được BCH Đảng bộ tỉnh tín nhiệm bầu bổ xung vào BTV Tỉnh ủy.

Thảo luận tại phiên toàn thể, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh nhấn mạnh 5 quan điểm chính: Quan điểm về một cơ quan một việc; Tổ chức lại hệ thống tham mưu theo đúng quy định của Chính phủ; Thực hiện xây dựng phần mềm điện tử dùng chung trong BCH, BTV Tỉnh ủy; Tăng cường cơ chế thường trực trong hệ thống hành chính; Chế độ ủy quyền trong chỉ đạo, điều hành công việc của Thường trực Đảng ủy, Chính quyền các cấp. Trên cơ sở đó các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ thêm để triển khai thực hiện nội dung này tại các sở, ngành, các địa phương.

Phát biểu Bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh khẳng định: Tập thể BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh đã đoàn kết, thống nhất và quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành và đã giành được những kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực phát triển KT-XH, QP-AN, xây dựng Đảng. Đồng thời chỉ ra những hạn chế, bất cập như: Một số chỉ tiêu thực hiện chậm tiến độ, chất lượng, hiệu quả và kết quả chưa cao; việc triển khai chủ trương, kết luận của Tỉnh ủy về kiện toàn các Ban chỉ đạo, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập chậm; công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản một số công trình, dự án chưa đồng bộ, chưa chặt chẽ; tính liên kết, liên danh trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp còn hạn chế, việc thực hiện chỉ tiêu trồng rừng mới còn gặp khó khăn; công tác chuyển đổi, giải thể các HTX không đủ điều kiện theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012 còn nhiều vướng mắc... Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong quý IV và cả năm 2017, ngay sau hội nghị này, đề nghị các cấp, các ngành cần bắt tay ngay vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương và quyết tâm chính trị cao nhất. Trong đó tập trung lãnh đạo thu hoạch vụ Mùa, triển khai vụ Đông; phòng, chống dịch bệnh và chống rét cho cây trồng, vật nuôi; Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn triển khai có hiệu quả Chương trình “Một triệu tấn xi măng”, bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá - xã hội. Làm tốt công tác tư tưởng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng khối đại đoàn kết trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Quy hoạch tạo quỹ đất sạch cho thu hút đầu tư; rà soát và nghiên cứu bổ sung các cơ chế, chính sách đã ban hành, xây dựng các cơ chế, chính sách mới thu hút đầu tư, khơi thông tín dụng, đẩy mạnh “Chương trình khởi nghiệp”, sớm hình thành "Vườn ươm khởi nghiệp" để triển khai hiệu quả. Dự báo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, tham mưu dự báo tình hình trong năm 2018 để có chủ trương, định hướng xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018 có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn, có tính khả thi cao. Tăng cường các kênh nắm bắt thông tin, tình hình tư tưởng, trong nhân dân. Đồng thời, lãnh đạo ở các cấp phải thực sự sâu sát với cơ sở, gần dân, nắm chắc địa bàn được phân công phụ trách; kịp thời giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân. Các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng thường xuyên phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, triển khai đồng bộ, kịp thời các biện pháp bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, an ninh nội bộ, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, bảo đảm sự ổn định và đồng thuận để phát triển KT-XH...

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Công Dần, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh được BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 tín nhiệm bầu bổ xung làm Ủy viên BTV Tỉnh ủy.

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ

.