Ban Dân tộc HĐND tỉnh: Giám sát việc thực hiện các chính sách phát triển nguồn nhân lực DTTS trên địa bàn huyện Yên Minh

Thứ Sáu, 06/10/2017, 15:05 (GMT+7)

BHG - Ngày 5.10, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh, do đồng chí Bùi Quang Trí, Trưởng ban Dân tộc làm Trưởng đoàn, đã có buổi giám sát về việc thực hiện một số chính sách phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện Yên Minh. Tham gia đoàn giám sát có các đồng chí: Nguyễn Hồng Hải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Chu Thị Ngọc Diệp, Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh; Vương Thị Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh.

Đồng chí Bùi Quang Trí, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát
Đồng chí Bùi Quang Trí, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát

Thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển nguồn nhân lực DTTS trên địa bàn, UBND huyện Yên Minh đã xây dựng và ban hành nhiều chương trình, đề án, kế hoạch, chính sách đặc thù, như: Kế hoạch về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 52 của Chính Phủ; đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện năm 2017; mở lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; triển khai giáo dục kỹ năng sống và đưa văn hóa truyền thống các DTTS vào giảng dạy trong trường… Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục cho nhân dân được chú trọng, trong năm đã tổ chức 1 hội nghị triển khai văn bản cho cho trên 128 lượt người, tuyên truyền miệng tại các xã được trên 676 buổi cho 47.500 lượt người nghe. Thực hiện mục tiêu “phát triển trí lực”, huyện đã xây dựng mạng lưới, quy mô trường, lớp cơ bản đảm bảo phục vụ công tác dạy và học, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên, góp phần làm giảm khoảng cách chênh lệch trong tiếp cận giáo dục giữa các vùng miền; Các chính sách Y tế, Dân tộc đối với đồng bào DTTS được triển khai kịp thời, giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết; Chính sách giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm được các cấp, các ngành nghiêm túc thực hiện.

Thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Bùi Quang Trí, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã đề nghị UBND huyện, các đơn vị liên quan cần: Tăng cường công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra; Hướng dẫn cấp xã thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu theo Kế hoạch 172 của huyện; Tiếp tục quan tâm đến hệ thống trường bán trú, nội trú, đi kèm với việc thực hiện các chính sách cho học sinh con em dân tộc, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, coi trọng công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc; Thực hiện tốt việc chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị trạm y tế, bố trí giường bệnh tại trạm cho phù hợp; nghiêm túc rà soát lại các nhu cầu đào tạo việc làm cho phù hợp với địa phương, đem lại hiệu quả chất lượng đào tạo nghề. Đối với các kiến nghị của huyện, Ban sẽ tiếp thu và có ý kiến, kiến nghị với các Sở, Ban, ngành liên quan xem xét, giải quyết.

Trước đó, đoàn đã thực hiện khảo sát, giám sát tại 2 xã Đường Thượng và Mậu Long (Yên Minh).

Hoàng Huyền  (Văn phòng HĐND tỉnh)

.