Tổ số 3 thuộc Đoàn công tác số II của BTV Tỉnh ủy làm việc với Chi bộ Văn phòng Huyện ủy và Chi bộ phòng Tài chính (Bắc Mê)

Thứ Sáu, 06/10/2017, 15:02 (GMT+7)

BHG - Sáng 6.10, đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Giang, Tổ trưởng Tổ công tác số 3, Đoàn công tác số II của BTV Tỉnh ủy cùng các thành viên đã làm việc với Chi bộ Văn phòng Huyện ủy và Chi bộ Phòng Tài chính (huyện Bắc Mê) nhằm kiểm tra tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu, kết luận tại buổi làm việc.
Đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu, kết luận tại buổi làm việc.

Thời gian qua, Chi bộ Văn phòng Huyện ủy đã tập chung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong Chi bộ, cơ quan thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan và các đoàn thể; các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao được duy trì; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, nội bộ đoàn kết thống nhất; triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, NQ Đại hội Đảng các cấp. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả. Chi bộ đã có nhiều đổi mới, mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, việc nghiên cứu quán triệt, triển khai thực hiện các NQ, kết luận của Trung ương. Công tác tham mưu cho cấp ủy huyện xây dựng các văn bản, NQ có hiệu quả. Trong đó, tham mưu, đề xuất, thẩm định và trình cấp ủy huyện ban hành 14 NQ chuyên đề, 23 chương trình, 8 chỉ thị, 138 kế hoạch, 3 đề án và nhiều văn bản khác để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện NQ Đại hội Đảng các cấp…  Trên cơ sở NQ của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đảng bộ huyện lần thứ IX, Chi bộ Phòng Tài chính huyện đã cụ thể hóa các nội dung của Đại hội phù hợp với nhiệm vụ của Chi bộ. Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay các chỉ tiêu cơ bản về phát triển KT – XH của huyện đều hoàn thành và vượt NQ đề ra như: chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước đạt 164,57 tỷ đồng, đạt 109%; chỉ tiêu kết nạp Đảng đạt 123,3% Nghị quyết…

Tại các buổi làm việc, đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn kiểm tra đã đã đánh giá cao việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 của hai chi bộ. Đồng thời đề nghị đối với chi bộ Văn phòng Huyện ủy cần làm tốt khâu nối giữa các đầu mối để tiếp nhận, tham mưu các văn bản; rà soát các văn bản đã ban hành. Tham mưu đổi mới tổ chức các cuộc họp, lồng nghép các nội dung. Đối với chi bộ Phòng tài chính cần linh hoạt, chủ động tham mưu, hướng dẫn phân bổ kế hoạch chỉ tiêu ngân sách cho từng đơn vị. Đánh giá lại các HTX, cơ sở kinh doanh hoạt động hiệu quả, không hiệu quả. Chủ động nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách để thu hút các nguồn lực bên ngoài và tạo nguồn lực tại địa phương…

Văn Quân

.