Tổ số 1 thuộc Đoàn công tác số II của BTV Tỉnh ủy làm việc với 2 Chi bộ Phòng Nội vụ và Phòng Kinh tế (T.p Hà Giang)

Thứ Sáu, 06/10/2017, 14:58 (GMT+7)

BHG - Tiếp tục chương trình kiểm tra của BTV Tỉnh ủy, sáng 6.10, Tổ số 1 thuộc Đoàn công tác số II của BTV Tỉnh ủy do đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy làm Tổ trưởng cùng các thành viên đã có buổi làm việc với 2 Chi bộ Phòng Nội vụ và Phòng Kinh tế (T.p Hà Giang) kiểm tra tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ, Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Cùng dự có đại diện Thường trực Thành ủy Hà Giang...

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lê Quang Minh kết luận tại buổi làm việc với Chi bộ Phòng Nội vụ và Chi bộ Phòng Kinh tế (T.p Hà Giang).
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lê Quang Minh kết luận tại buổi làm việc với Chi bộ Phòng Nội vụ và Chi bộ Phòng Kinh tế (T.p Hà Giang).

Thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI,  NQ Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ Phòng Nội vụ thành phố đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ công chức, viên chức đảm bảo đúng quy trình và thủ tục theo quy định. Chủ động xây dựng kế hoạch theo dõi, đánh giá công tác cải cách hành chính của thành phố. Công tác bồi dưỡng tư tưởng và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên tiếp tục được thực hiện có chất lượng. Đối với Chi bộ Phòng Kinh tế, Chi bộ đã tham mưu cho BTV Thành ủy và UBND thành phố ban hành NQ, Chương trình, kế hoạch, đề án, phương án trên các lĩnh vực: Công thương, Nông lâm nghiệp, Khoa học & Công nghệ và phát triển Nông thôn mới. Đến nay, Phòng đã tham mưu ban hành trên 212 văn bản chỉ đạo điều hành gồm: 2 NQ, 4 chương trình hành động, 45 kế hoạch, 17 quyết định, 139 công văn triển khai và các văn bản hướng dẫn để cơ sở thực hiện... Qua đó, góp phần tích cực vào việc thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ của thành phố đã đề ra.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lê Quang Minh đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được của 2 Chi bộ trong công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, đề nghị 2 Chi bộ: Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4, Bộ công cụ đánh giá cán bộ, đảng viên, Chỉ thị 03 của BTV Tỉnh ủy về "Nói đi đôi với làm". Theo đó, các Chi bộ cần xây dựng kế hoạch cụ thể, bám sát chỉ đạo của cấp trên; mỗi cán bộ, đảng viên cần xây dựng và thực hiện tốt các chương trình hành động trọng tâm gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu để đưa NQ vào cuộc sống. Bên cạnh đó, phát huy tốt tinh thần đoàn kết, dân chủ, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Chi bộ Đảng vững về tư tưởng, mạnh về tổ chức và quyết liệt trong hành động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Văn Long

.