123
Phát huy vai trò của Tổ dân vận thôn, bản ở Quang Bình - Báo Hà Giang điện tử

Phát huy vai trò của Tổ dân vận thôn, bản ở Quang Bình

Thứ Tư, 14/06/2017, 08:43 (GMT+7)

BHG- Thời gian qua, các Tổ dân vận thôn bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện Quang Bình đã phát huy vai trò thường xuyên sâu sát, gần gũi với nhân dân, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người dân địa phương. Từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng ở cơ sở, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, tạo sự đồng thuận cao giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Bí thư Chi bộ thôn Hạ Đông, xã Bằng Lang, anh Lý Văn Dương (ngoài cùng bên trái) và các thành viên trong Tổ dân vận thôn tuyên truyền, vận động người dân tích cực xây dựng Nông thôn mới.
Bí thư Chi bộ thôn Hạ Đông, xã Bằng Lang, anh Lý Văn Dương (ngoài cùng bên trái) và các thành viên trong Tổ dân vận thôn tuyên truyền, vận động người dân tích cực xây dựng Nông thôn mới.

Hiện nay, huyện Quang Bình có 135 Tổ dân vận thôn bản, tổ dân phố. Mỗi Tổ dân vận có từ 9 đến 11 thành viên, trong đó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận thôn làm Tổ trưởng; Trưởng thôn làm Tổ phó; Chi hội trưởng các chi hội: Cựu chiến binh, Nông dân, Phụ nữ, Người cao tuổi, Đoàn Thanh niên, Công an viên, người có uy tín... là thành viên. Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Quang Bình, bà Sùng Thị Giang cho biết: Việc thành lập và hoạt động Tổ dân vận thôn, bản, tổ dân phố bảo đảm thực hiện đúng quy định về cơ cấu tổ chức, thành phần tham gia. Các thành viên tham gia Tổ dân vận là những người có uy tín trong cộng đồng, có trách nhiệm, tâm huyết, nhiệt tình với công việc, được nhân dân tin tưởng. Các Tổ dân vận tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, thực hiện dân chủ ở cơ sở, quy ước, hương ước ở thôn bản, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, sâu sát, gần gũi với nhân dân, giải quyết vấn đề liên quan đến người dân một cách cụ thể, kịp thời.

Trong quá trình hoạt động, các Tổ dân vận phân công thành viên phụ trách theo từng nhóm hộ, xóm dân cư theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, phát huy hiệu quả trong công tác vận động quần chúng ở địa bàn dân cư, sâu sát cơ sở, kịp thời giải quyết những tranh chấp, mâu thuẫn ngay từ cơ sở, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, phát triển. Đồng thời, tổ chức kiện toàn, duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong tổ, tích cực đổi mới phương pháp tuyên truyền góp phần nâng cao chất lượng công tác dân vận ở cơ sở; thực hiện tốt nhiệm vụ của cấp ủy Đảng, chính quyền giao phó. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị, khơi dậy tiềm năng, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Trao đổi với chúng tôi, Bí thư Chi bộ thôn Hạ Đông, xã Bằng Lang, anh Lý Văn Dương chia sẻ: Thôn có 47 hộ với 230 khẩu, hầu hết là đồng bào dân tộc Nùng. Tổ dân vận thôn được thành lập từ đầu năm 2014 đến nay, luôn tích cực hoạt động, tham gia công tác hòa giải thôn, xóm, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Đảng ủy xã, huyện, quy ước thôn. Bởi vậy, vài năm trở lại đây, thôn không xảy ra vụ việc nào nghiêm trọng, các vấn đề mâu thuẫn gia đình, tranh chấp đất đai... đều được hòa giải tại thôn, xóm. Từ cuối năm ngoái đến nay, người dân trong thôn đã góp công, góp sức xây dựng mới trụ sở thôn (vận động được anh Lý Văn Lìn hiến 200 m² đất để xây dựng trụ sở thôn), đổ bê tông 500 m đường liên thôn, xây dựng 4 cầu tràn qua suối. Hiện nay, thu nhập bình quân của người dân thôn Hạ Đông được 20 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn hơn 14% (năm 2016).

Đến nay, toàn huyện Quang Bình thực hiện được 286 mô hình dân vận khéo, triển khai nhân ra diện rộng được 114 mô hình, trong đó có 134 mô hình về lĩnh vực kinh tế; văn hóa, xã hội có 44 mô hình; về lĩnh vực an ninh -  quốc phòng có 47 mô hình; xây dựng hệ thống chính trị có 45 mô hình và 16 mô hình khác. Trong quá trình thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo ở cơ sở đã phát hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, tiêu biểu, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân như: Mô hình trồng cam VietGap tại xã Hương Sơn với diện tích hơn 200 ha; mô hình chăn nuôi phát triển kinh tế tổng hợp tại xã Tân Trịnh với quy mô lớn cung cấp 60 tấn lợn thịt/năm; mô hình tự quản về an ninh trật tự, dòng họ tự quản tại xã Bằng Lang; điểm nhóm đạo tự quản tại xã Nà Khương, Hương Sơn; mô hình “Thôn xóm bình yên, gia đình hạnh phúc” tại xã Yên Hà... Trong phong trào xây dựng Nông thôn mới, năm qua, các Tổ dân vận thôn, bản, tổ dân phố phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực vận động nhân dân hiến đất được hơn 77.000 m², góp được trên 26.000 ngày công lao động; mở mới, nâng cấp 77 km đường giao thông nông thôn, 2 xã Xuân Giang và Bằng Lang được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới.

Từ thực tế cho thấy, các Tổ dân vận thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện Quang Bình hoạt động hiệu quả, góp phần giải quyết, hòa giải nhiều vấn đề vướng mắc, tranh chấp tại cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa ở thôn xóm, khu dân cư. Từ đó, thắt chặt tình làng, nghĩa xóm ngày càng gắn bó, đoàn kết; nâng cao niềm tin, sự đồng thuận của người dân đối với cấp ủy Đảng, chính quyền, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH, giữ vững AN – QP của địa phương.

YẾN VŨ

.