123
Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh họp đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 1 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2 - Báo Hà Giang điện tử

Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh họp đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 1 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2

Thứ Bảy, 10/06/2017, 13:51 (GMT+7)

BHG - Chiều ngày 9.6, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế (BCĐ TĐTKT) năm 2017 của tỉnh tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện cuộc TĐT giai đoạn 1 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2. Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng BCĐ TĐTKT của tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng dự có các đồng chí thành viên BCĐ của tỉnh, thành viên Tổ thường trực giúp việc BCĐ

Theo đánh giá kết quả TĐTKT giai đoạn 1 cho thấy: Từ ngày 8 đến 10.3.2017, BCĐ TĐTKT tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai TĐT và tập huấn với các nội dung: Triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, quán triệt nội dung, kế hoạch TĐT; tập huấn phương án, các quy trình, nội dung các loại phiếu điều tra (bao gồm cả tập huấn nghiệp vụ điều tra doanh nghiệp)... Ngay sau hội nghị triển khai của tỉnh, BCĐ các huyện, thành phố cũng đã tổ chức hội nghị quán triệt Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nội dung, kế hoạch TĐT và tập huấn nghiệp vụ điều tra doanh nghiệp, hành chính sự nghiệp, lập bảng kê khối cá thể, khối tôn giáo tín ngưỡng...

Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.
Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Kết quả đến ngày 5.4.2017, toàn tỉnh đã tổ chức xong hội nghị, với số lượng đại biểu dự là 834 người. Trong đó thành viên BCĐ xã, phường, thị trấn là 340 người; điều tra viên các xã, phường, thị trấn là 250 người. Trong công tác tuyên truyền, BCĐ TĐT đã xây dựng công tác tuyên truyền cho cả 2 giai đoạn; giai đoạn 1 (từ ngày 20.3 đến 15.4), chỉ đạo các huyện, thành phố thực hiện công tác tuyên truyền, phối hợp với Báo Hà Giang (cả báo in và Báo điện tử), Đài PTTH tỉnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của cuộc TĐT; Giai đoạn 2 từ ngày 25.6 đến 29.3, BCĐ TĐT các huyện, thành phố phối hợp với Đài TTTH huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phát các bản tin tuyên truyền trên loa  truyền thanh, kênh truyền hình địa phương các nội dung về TĐT. Các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền bằng hệ thống loa truyền thanh xã, phường, thị trấn; treo băng zôn, lô gô, khẩu hiệu tại các chợ phiên, trụ sở UBND xã, phường, thị trấn, điểm dân cư, tổ chức họp thôn, tổ dân phố để tuyên truyền. Bên cạnh đó, các điều kiện chuẩn bị cho TĐT được chuẩn bị rất chu đáo như in ấn, phân bổ tài liệu, vật tư, văn phòng phẩm ...

Tính đến ngày 31.5, các huyện, thành phố đã hoàn thành công tác lập bảng kê, đang tiến hành đánh mã nhập tin bảng kê khối cá thể. BCĐ tỉnh đã nhận bàn giao được 5 huyện, dự kiến ngày 12.6 các huyện còn lại bàn giao xong bảng kê về BCĐ tỉnh để Tổ thường trực hoàn thiện chọn mẫu khối cá thể xong trước ngày 15.6. Công tác nghiệm thu bàn giao giai đoạn 1 theo báo cáo của BCĐ các huyện, thành phố đến ngày 5.6 đã có 11/11 huyện, thành phố đã nghiệm thu xong toàn bộ phiếu điều tra khối hành chính sự nghiệp đối với điều tra viên, tổng số 2.130 phiếu, bằng 100% theo danh sách rà soát. Số doanh nghiệp đã thu phiếu được 950 phiếu, trên tổng số rà soát là 1.459 doanh nghiệp, đạt 65,11%. Tại cấp tỉnh, tính đến ngày 7.6 BCĐ cấp tỉnh đã nhận bàn giao nghiệm thu xong phiếu điều tra hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp của 4 huyện: Vị Xuyên, Quang Bình, Yên Minh, Bắc Mê. Dự kiến đến ngày 30.6 sẽ nghiệm thu xong toàn bộ phiếu của giai đoạn 1 với các huyện bảo đảm kế hoạch đề ra.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Công việc TĐT giai đoạn 2 còn khá lớn, vì vậy các đồng chí thành viên BCĐ tỉnh tiếp tục chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch sát với tình hình thực tế của địa phương; xây dựng kế hoạch giám sát chung và kế hoạch giám sát chi tiết; các cơ quan thành viên BCĐ tỉnh bám sát kế hoạch của BCĐ tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện tại cơ sở. Các thành viên BCĐ tỉnh, thành viên Tổ giúp việc BCĐ tỉnh trên cơ sở các huyện, thành phố và nhiệm vụ được phân công tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra tại các huyện, thành phố; các sở, ngành thành viên được phân công phụ trách liên hệ với BCĐ các huyện, thành phố để biết thời gian tổ chức tập huấn cụ thể...

Tin, ảnh: Hiến Chương

.