Khi yêu cầu "then chốt" trở thành chuyện hàng ngày của Đảng bộ

Chủ Nhật, 08/02/2015, 18:49 (GMT+7)

Xuân 2015- Khái niệm “then chốt” của bài viết chính là quan điểm: “Phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt” của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới hiện nay. Cuối năm 2014, Đảng bộ tỉnh đã tiến hành sơ kết, đánh giá “4 đổi mới, 8 đột phá, 15 chương trình trọng tâm” thuộc các lĩnh vực được triển khai theo Nghi quyết Đại hội XV.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Báo Hà Giang. Ảnh: HUY TOÁN
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Báo Hà Giang. Ảnh: HUY TOÁN

Riêng công tác xây dựng Đảng (XDĐ) được thảo luận, đánh giá khá kỹ từ cơ sở, để Tỉnh ủy có hội nghị chuyên đề sơ kết việc thực hiện mục tiêu “đổi mới, đột phá”. Từ thực tiễn đang diễn ra tại cơ sở và đối chiếu kết quả đạt được với chỉ tiêu đặt ra cho năm 2014, chúng ta nhận thấy những kết quả tạo nên sự chuyển biến khá rõ nét và vững chắc của tỉnh ta trong năm qua đều gắn liền với sự lãnh đạo sâu sắc, toàn diện, phù hợp với thực tiễn của Đảng bộ các cấp từ tỉnh đến cơ sở.

Là tỉnh nghèo miền núi, có điểm xuất phát thấp, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, việc chăm lo để từng bước nâng cao dân trí và chất lượng cuộc sống cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn là nhiệm vụ hàng đầu, và để thực hiện có kết quả nhiệm vụ này, Hà Giang xác định rất rõ phải đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng các cấp, quán triệt sâu sắc, toàn diện quan điểm “phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt” vào mọi mặt của đời sống xã hội. Nghị quyết Đại hội XV đã xác định rõ yêu cầu đầu tiên trong “4 đổi mới” là: “Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng và chính quyền; phương thức đoàn kết, tập hợp quần chúng của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở các cấp” và nội dung thứ 8 của “8 đột phá” là: “Đột phá về xây dựng Đảng, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của các tổ chức Đảng; về tính gương mẫu của cán bộ đảng viên, cấp ủy viên”; tổ chức Đảng các cấp phải xác định rõ vai trò lãnh đạo toàn diện của mình. Nhưng để đủ tầm lãnh đạo toàn diện thì công tác XDĐ, đặc biệt việc đổi mới phương thức lãnh đạo phải được quan tâm, có nội dung cụ thể, sát đúng với thực tế của nhiệm vụ phát triển KT-XH, đời sống của nhân dân đang diễn ra trên địa bàn của mỗi tổ chức Đảng.

Từ nhận thức đó, ngày 19.8.2011, Đề án số 01- ĐA/TU “Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng” đã được ban hành; đến ngày 21.1.2013, BTV Tỉnh ủy tiếp tục ban hành Đề án số 06-ĐA/TU về: “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tỉnh Hà Giang trong tình hình mới”. Cùng với việc triển khai thực hiện hai đề án trên, Đảng bộ tỉnh tập trung chỉ đạo các nội dung về phát triển đảng viên mới, thành lập chi bộ ở các thôn bản, trường học mới chia tách, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là chi bộ thôn bản; tiếp tục thực hiện tăng cường cán bộ cho cấp ủy, chính quyền các xã vùng đặc biệt khó khăn; biên soạn tài liệu hướng dẫn nội dung, các bước phải làm, cách chủ trì, nội dung chính cần thực hiện cho các buổi sinh hoạt chi bộ, họp thôn bản, tổ dân phố; hàng tháng gửi tài liệu “Bản tin thông báo nội bộ” xuống cơ sở để làm phong phú  thêm tài liệu và nội dung cho sinh hoạt chi bộ,  các đoàn thể. Những cách làm cụ thể đó đã có tác dụng thiết thực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ; chất lượng sự lãnh đạo của tổ chức Đảng, điều hành của chính quyền, hoạt động của các đoàn thể ở cơ sở được nâng lên rõ rệt, đội ngũ cán bộ cơ sở đã và đang từng bước theo kịp yêu cầu nhiệm vụ.

Thực tiễn công tác XDĐ trong năm 2014 đã cho thấy, càng cụ thể, sâu sát, có chỉ tiêu, biên pháp cụ thể, kiểm tra, uốn nắn, góp ý, bổ sung kịp thời thì đạt được hiệu quả tốt, tạo được phong trào sâu rộng. Phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và ý thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, gắn liền với yêu cầu nâng cao dân trí, tạo môi trường dân chủ cho xã hội. Trong Đảng duy trì, thực hiện nghiêm nguyên tắc sinh hoạt Đảng: Tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, ý thức đoàn kết, chấp hành kỷ luật, kiểm điểm, rèn luyện đạo đức lối sống cho đảng viên theo yêu cầu của Nghị quyết T.Ư4, quy định những điều đảng viên không đươc làm và nội dung học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác, cùng 8 lời dạy của Người khi lên thăm Hà Giang. Thực hiện đổi mới quy trình ra nghị quyết, để sát đúng thực tiễn, trả lời đúng những vấn đề cần giải quyết ở cơ sở. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc của Đảng, chính quyền, từng bước khắc phục sự chồng chéo, lấn sân, cửa quyền, tùy tiện trong thực thi công vụ. Yêu cầu cấp ủy viên các cấp phải hướng hoạt động về cơ sở, nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh; các cơ quan và cấp ủy viên các cấp được phân công phụ trách xã đặc biệt khó khăn phải thường xuyên xuống xã cùng cấp ủy, chính quyền cơ sở nắm tình hình, đề xuất các biện pháp, bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm, hỗ trợ vật chất, đồng vốn để nâng cao năng lực cán bộ cơ sở, giúp dân xóa nghèo, xây dựng cuộc sống mới.

 Kết quả của năm 2014 cho thấy công tác XDĐ và nhiệm vụ phát triển KT-XH, giữ vững AN-QP, nâng cao đời sống nhân dân đã có sự gắn kết, hòa quyện, tạo nên sức mạnh hỗ trợ, thúc đẩy khá đồng bộ trong các lĩnh vực, được cả hệ thống chính trị và nhân dân đón nhận, ủng hộ, tham gia thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao. Từ các chương trình chuyển đổi, phát triển sản xuất trong sản xuất nông, lâm nghiệp; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; phát triển du lịch, dịch vụ; xây dựng Nông thôn mới; xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Bình Vàng; đầu tư xây dựng các công trình thủy điện và chế biến khoáng sản đến các hoạt động văn hóa, tổ chức lễ hội, hoạt động của các tổ chức đoàn thể, các hội đặc thù, nghệ nhân dân gian, đáp ứng các yêu cầu phát sinh trong đời sống hàng ngày của nhân dân... đều bắt đầu từ nghị quyết của Đảng, biện pháp của chính quyền, đoàn thể để đến với xã hội và mỗi người dân; nhân dân đã nhận thức sâu sắc rằng nghị quyết của Đảng được ban hành, cán bộ, đảng viên miệt mài hăng say với công việc đều vì cái đích chung là chăm lo cho cuộc sống của mỗi người dân và toàn xã hội; bởi vậy nhân dân trong tỉnh đã rất nhiệt tình, có trách nhiệm đóng góp phần mình cho việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của chính người dân.

 Chúng ta đã bước vào năm mới Ất Mùi 2015, đây là năm cuối cùng cho quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, công việc còn khá bộn bề, nhưng với những việc đã làm, kết quả đã có, những tín hiệu vui của năm 2014; đặc biệt là sự hòa quyện, đồng thuận của ý Đảng – lòng Dân khi thực hiện nghị quyết của Đảng bộ, đã đem đến cho chúng ta lộc Xuân đẹp nhất – đó là niềm tin vững chắc sẽ về đích thành công nhiệm vụ của năm 2015 cũng như các mục tiêu Đại hội XV Đảng bộ tỉnh đặt ra cho giai đoạn 2010- 2015./.

LÊ TRỌNG LẬP

.