Hỗ trợ 30 nghìn tấn xi măng xây dựng nông thôn mới

Thứ Sáu, 24/02/2012, 17:08 (GMT+7)

HGĐT- Nhằm thực hiện hiệu quả tiêu chí Nhà nước và nhân dân cùng làm trong xây dựng nông thôn mới, năm nay tỉnh ta tiếp tục hỗ trợ các huyện, thành phố 30 nghìn tấn xi - măng để triển khai xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn


Tập trung vào các nội dung: Làm đường giao thông nông thôn, hệ thống kênh mương, nhà văn hoá thôn, chỉnh trang khuôn viên hộ gia đình. Mục tiêu đặt ra là làm được 120 km đường giao thông nông thôn, nội đồng, 35 km kênh mương ở các huyện Bắc Quang, Vị Xuyên, Quang Bình, Bắc Mê; chỉnh trang khuôn viên, công trình vệ sinh 4.500 hộ dân các huyện vùng cao; xây dựng 12 điểm truyền tin tại các thôn điểm của 12 xã điểm phục vụ công tác tuyên truyền... Bên cạnh đó, tỉnh còn chỉ đạo thực hiện một số mô hình tăng thu nhập hộ gia đình, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo lợi thế từng địa phương như: Mô hình chăn nuôi, trồng chè, cam, bưởi, rau, hoa, nuôi o­ng, kinh tế vườn rừng. Phấn đấu mỗi thôn có từ 3 mô hình hiệu quả để nhân rộng, làm cơ sở tăng thu nhập cho các hộ gia đình.


Được biết, năm 2011, tỉnh ta đã hỗ trợ mỗi huyện, thành phố 1 nghìn tấn xi - măng, nhân dân đóng góp công sức làm được gần 71 km đường bê tông các loại, gần 3,6 km kênh mương nội đồng, láng được trên 330 nghìn m2 nền nhà, xây được 3.558 công trình vệ sinh, 319 bể nước sinh hoạt hộ gia đình... Chương trình hỗ trợ xi - măng của tỉnh được người dân nhiệt tình hưởng ứng và tích cực ủng hộ ngày công, vật liệu, hiến đất làm đường. Điều này đã góp phần đưa bộ mặt nông thôn của tỉnh ngày càng khang trang.


VĨNH PHÚC
.