Hà Giang

Quang Bình thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng

06:41, 10/01/2022

BHG - Trong năm 2021, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ huyện Quang Bình đã nỗ lực, tập trung lãnh, chỉ đạo đảm bảo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT – XH, đảm bảo QP – AN.

Cán bộ xã Nà Khương hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc cam Vàng.
Cán bộ xã Nà Khương hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc cam Vàng.

Ngay từ đầu năm, Đảng bộ huyện Quang Bình đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu; duy trì thực hiện nghiêm quy chế làm việc, đảm bảo sự lãnh đạo thường xuyên, đúng nguyên tắc, thẩm quyền. Các cán bộ, đảng viên có nhận thức và hành động, gương mẫu trách nhiệm trong công việc; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. HĐND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; làm tốt vai trò tham mưu cho Huyện ủy về công tác theo dõi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và đời sống của nhân dân; tích cực tuyên truyền sâu rộng vận động hội viên thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi các nghị quyết đề ra. Đồng thời, phát huy thế mạnh của địa phương như: Xây dựng và triển khai Đề án phát triển du lịch lòng hồ sông Chừng; xây dựng Làng Văn hóa du lịch cộng đồng thôn Khun, xã Bằng Lang giai đoạn 2021 – 2025. Đồng thời, tập trung chỉ đạo, triển khai tốt việc sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp; kế hoạch tiêm vắc xin phòng dịch bệnh Covid – 19; phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm...

Người dân xã Tiên Nguyên hái chè Xuân.
Người dân xã Tiên Nguyên hái chè Xuân.

Cùng đó là chú trọng duy trì, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế dựa vào các cây trồng thế mạnh của địa phương như: Cam, chè, cây gỗ lớn, lúa, rau màu; thực hiện hiệu quả Nghị quyết 05-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về “Cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế hộ, tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025”...

Với sự chỉ đạo, triển khai quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và sự nỗ lực của người dân, kinh tế của huyện có sự tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra: Thu ngân sách trên địa bàn đạt 106,55% kế hoạch năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân 4,35%, đạt 108,75% kế hoạch năm; giá trị sản phẩm thu hoạch/1 ha đất trồng trọt cây hàng năm đạt 70 triệu đồng/ha; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 57%; tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt 98%; nâng thu nhập bình quân đầu người 39 triệu đồng/năm…

Đồng chí Triệu Tài Phong, Bí thư Huyện ủy Quang Bình cho biết: Nhiệm vụ hàng đầu của huyện là tập trung thực hiện thắng lợi mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid – 19, vừa đảm bảo phát triển KT – XH. Thời gian tới, tiếp tục đẩy mạnh phát triển KT – XH theo hướng bền vững, tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế gắn với xây dựng Nông thôn mới, nâng cấp các tuyến đường trong khu dân cư, đường giao thông nội đồng, các công trình phúc lợi. Đồng thời, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hiệu quả đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số, giảm nghèo bền vững. Luôn giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Thường xuyên làm tốt công tác tăng cường và chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn và hoạt động hiệu lực, hiệu quả...

Bài, ảnh: ĐỨC NINH


Cùng chuyên mục

Giữ nhịp tăng trưởng kinh tế

BHG - Năm 2021 dù đối diện muôn vàn khó khăn do tác động của dịch Covid-19, nhưng với sự quyết tâm, quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành; sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân đã giúp tỉnh ta duy trì đà tăng trưởng kinh tế. Các mục tiêu đặt ra cơ bản hoàn thành và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

31/12/2021
Ngành Thuế vượt khó

BHG - Năm 2021, thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh bên cạnh những yếu tố thuận lợi về cơ chế, chính sách; công tác chỉ đạo, điều hành kịp thời từ Trung ương đến địa phương; tổ chức tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công kết hợp với đôn đốc thu nộp tiền nợ thuế vào NSNN kịp thời… còn có nhiều khó khăn như: Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh, nhiều doanh nghiệp, cá nhân ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh, gặp khó khăn về tài chính, không có khả năng thực hiện nghĩa vụ nộp NSNN.

31/12/2021
Thắng lợi cây trồng vụ Đông ở Quang Bình

BHG - Phó trưởng Trạm Khuyến nông huyện Quang Bình, Dương Mai Long cho biết: Sản xuất cây vụ Đông ở Quang Bình bắt đầu từ cuối tháng 9, ngay sau thu hoạch lúa Mùa sớm. Có những loại cây trồng chỉ sau 45 ngày đã cho thu hoạch; cây trồng chậm nhất cũng không quá 3 tháng. Mỗi ha trồng cây vụ Đông nếu làm tốt, thu nhập của người nông dân chẳng thua kém gì trồng cây chính vụ trong năm.

29/12/2021
Tháo gỡ khó khăn đầu tư xây dựng các công trình điện đáp ứng nhu cầu phát triển KT - XH

BHG - Hiện nay trên địa bàn tỉnh ta đã được phê duyệt 77 dự án thủy điện, với tổng công suất lắp máy là 1.061,9 MW. Trong đó có 36 nhà máy thủy điện đang phát điện vào lưới điện Quốc gia, với tổng công suất lắp máy là 725,7 MW; các nhà máy thủy điện đang vận hành phát điện thương mại ổn định, đáp ứng yêu cầu hệ thống điện của tỉnh và quốc gia. Sản lượng điện đến hết tháng 11.2021 đạt 2.512,020 triệu kWh, tăng 4,82% so với cùng kỳ năm 2020.

29/12/2021