Trọng tâm và đột phá ở Yên Minh

Thứ Tư, 02/12/2020, 09:48 (GMT+7)

BHG - Đại hội Đảng bộ huyện Yên Minh lần thứ XVIII xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Mô hình trồng rau, quả trong nhà lưới cho năng suất, giá trị cao ở xã Hữu Vinh.
Mô hình trồng rau, quả trong nhà lưới cho năng suất, giá trị cao ở xã Hữu Vinh.

5 năm qua, Đảng bộ huyện Yên Minh đã tập trung thực hiện 3 chương trình trọng tâm là: Xây dựng thị trấn Yên Minh thành đô thị loại 4; phát triển du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, du lịch; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy chính quyền các cấp và khâu đột phá phát triển chăn nuôi trâu, bò, lợn đen thành hàng hóa gắn với mở rộng thị trường tiêu thụ. Đánh giá kết quả 5 năm thực hiện, Đảng bộ huyện Yên Minh đã chỉ rõ những thuận lợi, thành quả đạt được và phân tích những hạn chế, yếu kém để đúc rút kinh nghiệm cho giai đoạn tới.

Đột phá phát triển chăn nuôi trâu, bò, lợn đen thành hàng hóa nhận được sự quan tâm lớn của các cấp, ngành và hưởng ứng của nhân dân; vì vậy gặt hái được nhiều thành quả nhất, đưa lĩnh vực chăn nuôi phát triển mạnh mẽ, chuyển từ chăn nuôi nông hộ sang hình thành các trang trại, gia trại quy mô lớn. Toàn huyện có 123 gia trại và 4 cơ sở sản xuất giống, với quy mô lớn. Tổng đàn gia súc đạt trên 112.000 con.

Nông thôn Mậu Duệ ngày càng đổi mới.                     Ảnh: DUY TUẤN
Nông thôn Mậu Duệ ngày càng đổi mới. Ảnh: DUY TUẤN

Trong 3 chương trình trọng tâm, phát triển du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch được triển khai mạnh mẽ, đem lại hiệu quả tích cực. Sau 5 năm, huyện đã thành lập thêm 2 làng văn hóa du lịch cộng đồng; có trên 40 cơ sở lưu trú, với trên 300 phòng, đáp ứng đủ nhu cầu lưu trú cho trên 1.000 khách/ngày đêm, trong đó có những khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao, 2 sao. Ước tính năm 2020 Yên Minh thu hút được trên 70.000 lượt khách du lịch, tăng 300% so với năm 2015.

Ngoài hai điểm nhấn trên, chương trình trọng tâm xây dựng thị trấn Yên Minh đạt đô thị loại IV và đẩy mạnh cải cách hành chính tuy có những chuyển biến nhưng chưa đạt như kỳ vọng: Đô thị thị trấn Yên Minh hiện mới đạt 30/50 tiêu chí; thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng/người/năm, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; huyện vẫn nằm trong số những địa phương có thứ hạng cải cách hành chính thấp trong 11 huyện, thành phố.

Từ thực tế trên, Đại hội Đảng bộ huyện Yên Minh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thông qua 20 chỉ tiêu chủ yếu thực hiện trong 5 năm tới. Đặc biệt, xác định rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm cần lãnh, chỉ đạo gồm: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở; tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh đẩy mạnh phát triển toàn diện nông nghiệp, tạo được những sản phẩm đặc trưng phục vụ khách du lịch; tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản và môi trường; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nâng cao dân trí và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển; bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Để hoàn thành các nhiệm vụ trên, đại hội xác định 3 khâu đột phá gồm: Tạo việc làm cho người dân thông qua việc thực hiện tốt các cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tăng thu nhập, xóa đói, giảm nghèo nhanh và bền vững, gắn với thực hiện xây dựng NTM; đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông nông thôn và hạ tầng du lịch; tập trung phát triển nông nghiệp tạo sản phẩm đặc thù, đặc trưng của huyện gắn với phát triển du lịch.

Bí thư Huyện ủy Yên Minh, Ngô Xuân Nam, chia sẻ: Đảng bộ huyện xác định, muốn hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, cần phải có sự đột phá trong công tác lãnh, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Trước mắt, BTV Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện và các phòng, ban chuyên môn xây dựng kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết Đại hội và các nghị quyết chuyên đề; triển khai thực hiện từng nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá phải theo hướng cụ thể, sát thực tiễn, dễ học, dễ triển khai, đi vào cuộc sống.

Từ sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt và trách nhiệm của các cấp, ngành, nhiều giải pháp đã được xác định hướng tới mục tiêu đưa KT – XH của Yên Minh phát triển, như: Duy trì diện tích cây lương thực ở những vùng có điều kiện thuận lợi, đảm bảo an ninh lực thực, đồng thời chuyển đổi một phần diện tích sang phát triển các loại cây ăn quả, thực phẩm, dược liệu; gắn với thực hiện cải tạo vườn tạp, xây dựng 125 vườn mẫu. Hình thành các vùng sản xuất tập trung đối với các sản phẩm chủ lực, phát triển theo chuỗi giá trị như: Gạo chất lượng cao; cây Hồng không hạt, lê, xoài, dược liệu. Nhân rộng các mô hình chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư đột phá xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng KT – XH để 100% thôn có đường ô tô đến trung tâm, đường xe máy đến các cụm dân cư thuận lợi; 100% thôn và 99% hộ gia đình được sử dụng điện lưới Quốc gia; 100% số thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa.

Cùng với đó, thống nhất việc quản lý và triển khai quy hoạch đô thị Yên Minh trở thành trung tâm du lịch sinh thái, đô thị xanh trên vùng Cao nguyên đá; xây dựng xã Mậu Duệ theo tiêu chí thị trấn; đưa xã Du Già trở thành trung tâm phát triển du lịch phía Nam gắn với liên kết hình thành các tua, tuyến du lịch. Tạo sinh kế cho nhân dân bằng các chương trình, đề án, chính sách với mục tiêu giải quyết việc làm mới cho trên 12.000 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân đạt 6%/năm.

Bài, ảnh:  DUY TUẤN

.