Toàn tỉnh huy động trên 8.491 tỷ đồng xây dựng Nông thôn mới

Thứ Tư, 09/10/2019, 17:20 (GMT+7)

BHG - Nhờ vận dụng sáng tạo, linh hoạt và hiệu quả các cơ chế, chính sách, quy định, hướng dẫn của T.Ư. Đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động toàn dân cùng chung tay xây dựng Nông thôn mới (NTM), nên trong 10 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới” (2010 – 2019), toàn tỉnh đã huy động được trên 8.491 tỷ đồng đầu tư xây dựng NTM. Trong đó nguồn vốn Chương trình xây dựng NTM do ngân sách T.Ư hỗ trợ trên 1.620 tỷ đồng; ngân sách địa phương trên 702 tỷ đồng; lồng ghép các nguồn vốn khác đầu tư trên địa bàn tỉnh 3.609 tỷ đồng; vốn vay tín dụng ưu đãi 350 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp đầu tư  trên 22 tỷ đồng; vốn cộng đồng dân cư đóng góp 1.170 tỷ đồng và nguồn vốn xã hội hóa khác gần 991tỷ đồng.

Người dân xã Linh Hồ (Vị Xuyên) chung tay làm đường giao thông nông thôn.
Người dân xã Linh Hồ (Vị Xuyên) chung tay làm đường giao thông nông thôn.

Từ nguồn vốn đầu tư xây dựng chương trình, đến nay, đã có 33 xã đạt chuẩn NTM; nhiều tiêu chí được hoàn thành; toàn tỉnh nâng cấp và làm mới 5.923 km đường giao thông nông thôn các loại; cải tạo, nâng cấp 1.398 phòng học; xây mới 774 nhà văn hóa thôn; bó láng nền nhà cho 35.844 hộ; xây 31.313 công trình nhà tắm và 38.259 công trình nhà vệ sinh; cứng hóa, di dời chuồng trại 38.564 công trình; xây dựng bể nước sạch cho 38.862 hộ; hỗ trợ hàng nghìn hộ dân phát triển kinh tế... Nhân dân hiến trên 3.093.344 m2 đất và đóng góp trên 2.896.836 ngày công để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

Tin, ảnh: AN GIANG  

.