Yên Minh triển khai phong trào thi đua đặc biệt phát triển lâm nghiệp bền vững

Thứ Sáu, 31/05/2019, 14:53 (GMT+7)

BHG - Nhằm tập hợp sức mạnh của các tổ chức, cá nhân tham gia vào lĩnh vực quản lý, bảo vệ, sử dụng rừng; tăng tỷ lệ che phủ rừng và giải quyết việc làm, cải thiện sinh kế cho người trồng rừng gắn với xây dựng NTM; UBND huyện Yên Minh đã chỉ đạo triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, giai đoạn 2016 – 2020”.

Nhân dân xã Sủng Thài cùng chính quyền địa phương tham gia trồng rừng, hưởng ứng phong trào thi đua.
Nhân dân xã Sủng Thài cùng chính quyền địa phương tham gia trồng rừng, hưởng ứng phong trào thi đua.

Theo đó, phong trào thi đua được triển khai đến đối tượng là các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, HTX sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực lâm nghiệp; cộng đồng dân cư thôn, bản, gia đình tham gia bảo vệ và phát triển rừng. Phong trào đề ra các chỉ tiêu cụ thể, gồm: Bảo vệ, phát triển bền vững gần 28.000 ha  rừng hiện có; phấn đấu nâng cao độ che phủ rừng trong toàn huyện đến năm 2020 đạt 39%. Triển khai tốt dự án KFW8, giai đoạn 2014- 2021; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân xã hội hóa công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đảm bảo diện tích hệ sinh thái rừng bị suy thoái được phục hồi, bảo tồn; phấn đấu đến năm 2020 số lượng loài nguy cấp, quý, hiếm bị đe dọa tuyệt chủng và quần thể các loài được cải thiện.

Hạt Kiểm Lâm huyện Yên Minh tuyên truyền bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng tại xã Du Già.
Hạt Kiểm Lâm huyện Yên Minh tuyên truyền bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng tại xã Du Già.

Bên cạnh đó, phát triển, nâng cao năng suất, phấn đấu đến năm 2020 toàn huyện trồng mới 309,6 ha rừng. Đưa cây giống có chất lượng, giá trị kinh tế cao và áp dụng các biện pháp thâm canh để tăng năng suất, chất lượng rừng. Nâng cao giá trị gia tăng của các sản phẩm lâm nghiệp, tăng thu nhập cho người trồng rừng sản xuất  lên 10 – 12 triệu đồng/năm. Tăng tỷ trọng đầu tư, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, dịch vụ lâm nghiệp phục vụ công tác bảo vệ rừng, giảm chi phí đầu tư trực tiếp cho việc trồng, khai thác, vận chuyển và chế biến sản phẩm từ rừng…

Phong trào thi đua được triển khai từ tháng 5.2019, dự kiến sơ kết vào tháng 12.2019 và tổng kết vào cuối năm 2020. UBND huyện Yên Minh sẽ khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, quản lý, tuyên truyền và tổ chức thực hiện phong trào.

Tin, ảnh: PHẠM HOAN

.