Giai đoạn 2016 – 2018, toàn tỉnh giảm trên 22.500 hộ nghèo

Thứ Sáu, 07/12/2018, 15:04 (GMT+7)

BHG - Theo báo cáo của tỉnh, trong giai đoạn 2016 – 2018, toàn tỉnh đã giảm trên 22.581 hộ nghèo. Cụ thể, năm 2016 giảm 7.016 hộ, năm 2017 giảm 6.869 hộ và đến 21.11.2018 toàn tỉnh đã giảm được 8.696 hộ nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 43,65% (số liệu đầu năm 2016 tính theo tiêu chí nghèo đa chiều mới) xuống còn 28,75%, trung bình giảm gần 5%/năm. Ước đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 20,45% vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra (22,6%).

Gia đình chị Lù Thị Vá, thôn Ngài Trồ 3, xã Lũng Hồ (Yên Minh) đã thoát nghèo trong năm 2017 nhờ các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chăn nuôi
Gia đình chị Lù Thị Vá, thôn Ngài Trồ 3, xã Lũng Hồ (Yên Minh) đã thoát nghèo trong năm 2017 nhờ các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chăn nuôi

Có được kết quả trên nhờ sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND -  UBND tỉnh; sự nỗ lực, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của các ngành và cấp ủy, chính quyền các cấp, cũng như hưởng ứng tham gia tích cực từ nhân dân. Đặc biệt có sự tác động lớn từ các nguồn vốn đầu tư, lồng ghép, huy động từ T.Ư đến địa phương cho thực hiện các chương trình giảm nghèo. Theo thống kê, tổng vốn kế hoạch giao trong 3 năm (2016 – 2018) thực hiện các chương trình gần 1.278 tỷ đồng; trong đó, vốn đầu tư phát triển gần 868,8 tỷ đồng, vốn sự nghiệp trên 402 tỷ đồng. Nguồn vốn này đã hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho gần trên 1.300 lượt công trình; duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa sau đầu tư trên 310 lượt công trình; hỗ trợ cho trên 200.000 lượt hộ về giống cây trồng, vật nuôi, vật tư, vật liệu; tư vấn, tập huấn, tuyên truyền cho hàng trăm nghìn lượt người về các chính sách hỗ trợ, giảm nghèo; lồng ghép với kinh phí dịch vụ môi trường rừng, giao khoán chăm sóc và bảo vệ trên 94.800 ha rừng… góp phần nâng cao nhận thức của người dân, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ ở cơ sở và phát huy hiệu quả các mô hình giảm nghèo.

Tin, ảnh: Duy Tuấn

.