123
Mèo Vạc, xây dựng Nông thôn mới từ sức mạnh lòng dân - Báo Hà Giang điện tử

Mèo Vạc, xây dựng Nông thôn mới từ sức mạnh lòng dân

Thứ Sáu, 19/01/2018, 07:48 (GMT+7)

BHG- Chương trình xây dựng Nông thôn mới (XDNTM) đã làm thay đổi diện mạo nông thôn huyện Mèo Vạc, trong đó, có sự đóng góp to lớn của nhân dân qua việc hiến đất, góp tiền của, công sức,... xây dựng quê hương.

Nhân dân thôn Phìn Lò, xã Sơn Vĩ làm đường bê-tông liên thôn.
Nhân dân thôn Phìn Lò, xã Sơn Vĩ làm đường bê-tông liên thôn.

Qua 7 năm thực hiện Chương trình XDNTM, Đảng bộ và nhân dân huyện Mèo Vạc nỗ lực, phấn đấu, chung sức, chung lòng chọn các tiêu chí dễ, tiêu chí ít vốn đầu tư để triển khai trước và lấy người dân là “hạt nhân” thực hiện. Những con đường rộng, thuận lợi trong giao thông được xây dựng có sự đóng góp của người dân. Nhờ sự đồng thuận của người dân và sự nỗ lực của lãnh đạo địa phương; đến nay, huyện có 2 xã đạt 9 tiêu chí; 5 xã đạt 8 tiêu chí; 7 xã đạt 7 tiêu chí; 2 xã đạt 6 tiêu chí; 1 xã đạt 5 tiêu chí. Trong năm 2017, với mỗi tổ chức một cách làm, mỗi đoàn thể một phương pháp tiếp cận, với khả năng tập hợp lực lượng to lớn đã tạo ra nhiều nguồn lực trong quá trình thực hiện các tiêu chí NTM.

Hội Phụ nữ với những hoạt động thiết thực trong Cuộc vận động “5 không, 3 sạch” góp phần xây dựng gia đình văn hóa, thôn, xóm bình yên, các mô hình tương trợ, tổ, nhóm giúp nhau phát triển sản xuất... Từ phong trào chung, đã có nhiều mô hình tập thể và cá nhân điển hình sẵn sàng góp công, hiến đất, phá bỏ tường rào, nép gọn nhà cửa để có những con đường rộng lớn, tạo sức lan tỏa trong mỗi làng quê. Đoàn Thanh niên với nhiệt huyết, khí thế của tuổi trẻ, lực lượng đông đảo, hùng hậu; hầu như ở địa phương nào, tiêu chí nào cũng thể hiện vai trò nòng cốt, xung kích và tình nguyện... Đặc biệt trong năm, huyện đã thực hiện tốt Quyết định số 531 của UBND tỉnh Hà Giang về việc giao trên 2.400 tấn xi-măng và 525 tấn của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND tỉnh hỗ trợ để đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn và XDNTM. Cùng đó là huy động nguồn lực thực hiện chương trình xây dựng NTM được gần 31 tỷ đồng... Có thể thấy, sau 7 năm thực hiện, với nỗ lực, quyết tâm của Đảng ủy, chính quyền và sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân trong toàn huyện, diện mạo NTM của huyện Mèo Vạc hôm nay có sự chuyển biến rõ rệt. Đường giao thông của xã, thôn đã được nhựa hóa, bê-tông hóa; 18/18 xã, thị trấn có nhà văn hóa; hệ thống cơ sở hạ tầng, khu trung tâm xã, trường học, trạm y tế đã được đầu tư xây dựng, sửa chữa và nâng cấp. Bên cạnh đó, công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương được chú trọng. Sản xuất nông nghiệp được chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh ứng dựng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các loại giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất đại trà. Qua đó, đã góp phần tăng cao thu nhập cho nhân dân, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày một tăng lên. Người dân thôn Tát Ngà, xã Tát Ngà chia sẻ: “NTM không chỉ giúp bộ mặt làng quê ở Tát Ngà thay đổi theo hướng tích cực mà còn góp phần giúp người dân nâng cao đời sống tinh thần. Những công trình như nhà văn hóa thôn, đường liên thôn, liên hộ, sân chơi thể thao… được đầu tư đạt tiêu chí NTM đã tạo điều kiện giúp người dân chúng tôi,  đi lại dễ dàng hơn, địa điểm sinh hoạt cộng đồng cũng rất tốt”.

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, công tác dân vận khéo đã góp phần lớn vào những thành công trong XDNTM tại huyện. Huyện xác định nhiệm vụ trọng tâm trước tiên là phải xây dựng được niềm tin, sự đồng lòng, nhất trí của các tầng lớp nhân dân. Một trong những công việc có ý nghĩa quan trọng và quyết định trong công tác huy động nguồn lực XDNTM là việc quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân một cách đúng mục đích, đúng đối tượng, minh bạch, công khai và hiệu quả. Đây chính là mấu chốt, cốt lõi để các nguồn vốn phát huy tác dụng, tạo niềm tin, sức mạnh gắn kết trong quần chúng nhân dân.

MINH HUỆ

.