123
Thành phố Hà Giang phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước - Báo Hà Giang điện tử

Thành phố Hà Giang phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước

Thứ Năm, 18/01/2018, 07:50 (GMT+7)

BHG - Thành phố Hà Giang – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và là một trong năm địa phương nằm trong vùng kinh tế động lực của tỉnh; vì vậy, nhiệm vụ thu – chi ngân sách luôn được cấp ủy, chính quyền thành phố quan tâm chỉ đạo sát sao và được các phòng, ban chức năng triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt; từ đó, đã thu được những kết quả đáng mừng.

Thành phố Hà Giang ra quân thu ngân sách năm 2018.
Thành phố Hà Giang ra quân thu ngân sách năm 2018.

Năm 2017, thành phố Hà Giang được giao thu ngân sách  trên địa bàn theo pháp lệnh dự toán 360 tỷ đồng, mặc dù được dự đoán là hết sức khó khăn, nhưng nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền thành phố, tổng thu NSNN trên địa bàn thành phố Hà Giang năm 2017 được 364 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 1,2% so với năm 2016...

Năm 2018, UBND tỉnh giao nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước cho thành phố Hà Giang 422 tỷ đồng, Nghị quyết HĐND thành phố giao thực hiện 424 tỷ đồng. Trong đó, thu thuế và phí 404 tỷ đồng; tăng 17% so với năm 2017… Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra, UBND thành phố đã xây dựng chương trình hành động với những nhiệm vụ trọng tâm như: Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, tổ chức đoàn thể khai thác mọi nguồn thu; triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, trốn lậu thuế và đẩy mạnh công tác quản lý nợ đọng thuế; phát động các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN; trong đó, tập trung đôn đốc hoàn thành chỉ tiêu thu lệ phí môn bài năm 2018 ngay trong tháng 1. Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chính sách, pháp luật thuế, chiến lược cải cách hệ thống thuế, đối thoại với doanh nghiệp, chính sách ưu đãi miễn giảm thuế theo quy định của Chính phủ. Nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận “một cửa”, trung tâm giải quyết, thủ tục hành chính công thành phố nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai thuế; tăng cường hỗ trợ đối với doanh nghiệp, kê khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử để từng bước nâng cao chất lượng, phục vụ đáp ứng yêu cầu quản lý thuế hiện nay…

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Lan, Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Năm 2018 là năm thứ ba của kế hoạch 5 năm 2016-2020, dự báo kinh tế tiếp tục phục hồi, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro; cùng với đó, Chính phủ tiếp tục thắt chặt đầu tư công, doanh nghiệp ngừng, nghỉ dự báo vẫn còn gia tăng, vốn đầu tư thấp... Bên cạnh đó, dự toán giao cho Chi cục Thuế thực hiện khá cao so với nguồn lực của thành phố, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018, UBND thành phố đã xây dựng chương trình hành động, với những nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ thị của UBND tỉnh về những giải pháp, thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán NSNN năm 2018 và giai đoạn 2016-2020; triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, trong đó tăng cường công tác kiểm tra, chống thất thu thuế, trốn lậu thuế và đẩy mạnh công tác quản lý nợ đọng thuế, phấn đấu quyết liệt thực hiện dự toán thu NSNN năm 2018, đạt kết quả cao nhất ngay từ ngày đầu năm.

Bài, ảnh: VĂN NGHỊ

.