Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh

Thứ Sáu, 19/01/2018, 07:39 (GMT+7)

BHG- Năm qua, Agribank Hà Giang tiếp tục vượt qua khó khăn, khẳng định vai trò ngân hàng thương mại hàng đầu, đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ phát triển KT- XH ở địa phương. Nhân dịp đầu năm mới 2018, Phóng viên (PV) Báo Hà Giang đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Ngọc Hải, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Agribank Hà Giang. Về những kết quả đạt được và nhiệm vụ trong thời gian tới.

PV: Được biết, năm 2017, Đảng ủy - Giám đốc Agribank Hà Giang đã lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh. Xin đồng chí cho biết  kết quả nổi bật của Agribank Hà Giang trong năm qua.

Đc Nguyễn Ngọc Hải: Kết quả nổi bật của Agribank Hà Giang trong năm 2017 được thể hiện qua các chỉ tiêu sau: Tổng nguồn vốn huy động cả nội và ngoại tệ đạt 3.860 tỷ, tăng 515 tỷ so với đầu năm, tăng 15,4%; đạt xấp xỉ 100% kế hoạch Agribank Việt Nam giao. Tổng dư nợ  đạt 4.190 tỷ, tăng 784 tỷ so với đầu năm, tăng 23%, đạt 102,6% kế hoạch. Dư nợ tăng thêm trong năm 2017 của chi nhánh được đầu tư 100% vào nền kinh tế của tỉnh nhà. Trong đó, một số chương trình, chính sách tín dụng của Chính phủ, của tỉnh Hà Giang do Agribank Hà Giang triển khai thực hiện, như: Cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt 3.800 tỷ, chiếm tỷ lệ 90,7%/tổng dư nợ chi nhánh; cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết  số 02 của Chính Phủ đạt 42 tỷ, với 137 khách hàng.

Điểm nổi bật của Agribank Hà Giang, đó là: Đã vận dụng linh hoạt cơ chế cho vay theo Nghị định số 55 của Chính phủ để thực hiện cho vay chính sách theo Nghị quyết số 209 và Nghị quyết số 86 của HĐND tỉnh (đạt 418 tỷ, với hơn 5.000 khách hàng), tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng được hưởng những cơ chế tín dụng ưu đãi nhất (về lãi suất, bảo đảm tiền vay...) Cho 15 khách hàng là HTX sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn vay  22 tỷ theo Quyết định số 2204 của UBND tỉnh. Cho vay qua Tổ vay vốn theo Quyết định số 2205 của UBND tỉnh đạt 33 tỷ….cho 936 khách hàng vay 139 tỷ, theo Chương trình thanh niên khởi nghiệp. Tỷ lệ nợ xấu 0,57%, giảm 0,13% so với kế hoạch Agribank Việt Nam giao.

 PV: Vậy, mục tiêu và giải pháp của Agribank Hà Giang để tiếp tục triển khai nhiệm vụ năm 2018 là gì, thưa đồng chí?

Đc Nguyễn Ngọc Hải: Mục tiêu năm 2018 của Agribank Hà Giang, là: Tổng nguồn vốn huy động tăng trưởng tối thiểu từ 12% trở lên, đạt tối thiểu 4.320 tỷ đồng. Tổng dư nợ nội tệ tăng trưởng 20%, đạt 5.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng dưới 1%. Tổng thu dịch vụ đạt 25 tỷ. 100% Agribank các cấp kinh doanh có lãi và tăng trưởng so với năm trước, đảm bảo có quỹ thu nhập đủ chi lương theo quy định.

Để đạt được mục tiêu đó, Đảng ủy- Giám đốc Agribank Hà Giang đã đề ra giải pháp, cụ thể:

 - Triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả tất cả các văn bản chỉ đạo, điều hành của Ngân hàng cấp trên. Kỷ cương, kỷ luật trong công tác chỉ đạo điều hành.

- Chủ động, linh hoạt và hiệu quả trong điều hành kế hoạch kinh doanh. Điều hành lãi suất huy động và cho vay linh hoạt, đúng cơ chế và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

 - Tăng cường huy động vốn, đa dạng hóa các sản phẩm gắn liền với hoạt động cấp tín dụng và các sản phẩm dịch vụ khác.

- Mở rộng tín dụng có hiệu quả gắn với đảm bảo cơ cấu tín dụng phù hợp, đi đôi với kiểm soát chất lượng, an toàn vốn vay.

- Chủ động, tăng cường tìm kiếm khách hàng để tăng trưởng tín dụng theo kế hoạch đề ra. Tiếp tục ưu tiên vốn cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp chế biến, ứng dụng công nghệ cao; doanh nghiệp nhỏ và vừa...

- Tiếp tục đầu tư có hiệu quả các chính sách tín dụng của Chính phủ, của Agribank Việt Nam và của tỉnh. Tăng cường cho vay khách hàng cá nhân thông qua Tổ vay vốn theo thỏa thuận đã ký kết với các tổ chức Hội. Triển khai thực hiện tín dụng tại Điểm giao dịch lưu động bằng xe ô - tô chuyên dùng đảm bảo an toàn, hiệu quả.

- Thực hiện cấp tín dụng trên nguyên tắc đảm bảo tuân thủ đúng quy trình, quy định cấp tín dụng của pháp luật, của Agribank; duy trì nghiêm công tác kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay. Bằng mọi biện pháp tập trung ngăn ngừa hạn chế nợ xấu; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ cách thức, rõ biện pháp trong việc xử lý đối với từng khoản nợ.

- Tổ chức thực hiện các biện pháp để phát triển các sản phẩm dịch vụ, nâng cao tỷ trọng thu ngoài tín dụng trong tổng thu. Xây dựng và thực hiện cơ chế chăm sóc khách hàng, khuyến khích sử dụng sản phẩm dịch vụ của Agribank.

 - Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Tích cực cải tiến lề lối làm việc. Kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, trú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, xác định mỗi cán bộ đều phải tận tâm, vì lợi ích của khách hàng và của Agribank.

- Thường xuyên chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và các đoàn thể  của địa phương để tranh thủ sự ủng hộ, tạo sự đồng thuận, hỗ trợ trong việc triển khai nhiệm vụ kinh doanh của Agribank và phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn chi nhánh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh.

 PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Hoa Sim (Thực hiện)

.