123
Hiệu quả hoạt động của Agribank Chi nhánh Quang Bình - Báo Hà Giang điện tử

Hiệu quả hoạt động của Agribank Chi nhánh Quang Bình

Thứ Sáu, 19/01/2018, 07:41 (GMT+7)

BHG- Từ đầu năm đến nay, mặc dù nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn,  nhưng với sự đoàn kết, thống nhất; sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ CCVC Agribank Chi nhánh Quang Bình, nên hoạt động kinh doanh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ; tốc độ tăng trưởng dư nợ, nguồn vốn tăng so với đầu năm.

Cán bộ tín dụng của Agrbank chi nhánh Quang Bình, kiểm tra hiệu quả sử dụng vốn vay theo Nghị quyết số 209, tại gia đình anh Lý Văn Tâm, thôn Nghè, xã Hương Sơn.
Cán bộ tín dụng của Agrbank chi nhánh Quang Bình, kiểm tra hiệu quả sử dụng vốn vay theo Nghị quyết số 209, tại gia đình anh Lý Văn Tâm, thôn Nghè, xã Hương Sơn.

Khẳng định những kết quả đã đạt được trong hoạt động kinh doanh từ đầu năm đến nay, đồng chí Triệu Văn Hà, Giám đốc Agribank Chi nhánh Quang Bình, cho biết: Với sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền huyện;  sự chỉ đạo trực tiếp trong hoạt động chuyên môn của Ngân hàng tỉnh, Chi nhánh đã chủ động triển khai các văn bản, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, CCVC trong đơn vị. Thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng đến giao dịch và quảng bá thương hiệu Agribank. Cùng đó, công tác huy động vốn luôn được đơn vị bám sát nhu cầu của khách hàng gửi tiền. Công tác kế toán - ngân quỹ luôn đảm bảo trang thiết bị máy móc phục vụ cho hoạt động kinh doanh, hạch toán thu,  chi đầy đủ kịp thời chính xác cho khách hàng giao dịch. Công tác tín dụng được đơn vị phân công địa bàn cho từng cán bộ tín dụng và có kế hoạch giao khoán hàng tháng. Để ưu tiên vốn vay phục vụ cho nông nghiệp, nông thôn; cho vay hộ sản xuất, cá nhân và cho vay theo nghị quyết số 209 của HĐND tỉnh cùng các chương trình phát triển kinh tế của huyện; dư nợ tăng trưởng khá và đảm bảo an toàn vốn. Kết qủa. tổng nguồn vốn huy động đến 30.11 đạt 104,6 tỷ đồng, so với tháng trước tăng 3,9 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch quý IV. Tổng dư nợ nội bảng đến 30.11 đạt 304 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 23 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch quý IV. Trong đó, dư nợ cho vay theo Nghị quyết số 209 là 50 tỷ đồng, với 510 hộ…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Agribank Quang Bình đã nghiêm túc đánh giá những hạn chế trong hoạt động kinh doanh từ đầu năm đến nay, đó là: Việc xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng quý chưa được phân tích kỹ và đánh giá các yếu tố tác động đến việc thực hiện, nên phải xin điều chỉnh kế hoạch nhiều lần. Nguyên nhân chính là: Tình hình sản xuất,  kinh doanh của khách hàng trên địa bàn biến động liên tục, do tác động của nền kinh tế; nhu cầu gửi tiền và kế hoạch vay vốn cũng luôn thay đổi. Do đo, việc xây dựng kế hoạch kinh doanh của ngân hàng cũng thường xuyên bị ảnh hưởng…

Đồng chí Triệu Văn Hà, Giám đốc Agribank Chi nhánh Quang Bình, cho biết thêm: Năm 2017, đơn vị xác định là một năm còn nhiều khó khăn, tuy nhiên, với sự đoàn kết thống nhất, nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ CCVC; đơn vị đã tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh. Đặc biệt, đơn vị đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị của địa phương trong thực hiện phát triển KT – XH.

Tập trung huy động vốn nội tệ, ngoại tệ (tiền gửi dân cư) đạt 97,7 tỷ đồng trở lên; tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ 0,98%; tổng thu dịch vụ phấn đấu đạt kế hoạch được giao năm 2017; Quỹ thu nhập đủ chi lương theo hệ số quy định. Để đạt được kết quả trên, đơn vị đã đề ra các biện pháp, giải pháp, đó là: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ. Phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, giao khoán và quyết toán khoán cụ thể đến từng cán bộ trong đơn vị, có kiểm tra, giám sát mức độ hoàn thành công việc được giao. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác huy động vốn bằng các hình thức tuyên truyền,  tiếp thị để khai thác các nguồn vốn trong dân cư; nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, bám sát nhu cầu của khách hàng,... tập trung tăng trưởng dư nợ an toàn, hiệu quả theo định hướng đã đề ra. Chủ động, tích cực tìm kiếm khách hàng, có dự án, phương án kinh doanh hiệu quả để tăng trưởng dư nợ. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình kinh tế trọng tâm của tỉnh, của huyện theo nghị quyết của HĐND các cấp. Thực hiện tốt việc quản lý dư nợ, tổ chức rà soát, đánh giá khách hàng, đánh giá lại tài sản bảo đảm theo quy định trên cơ sở an toàn vốn. Quản lý nợ xấu và tiến hành các bước xử lý nợ xấu theo quy định; hạn chế nợ xấu phát sinh, đảm bảo tỷ lệ nợ xấu không tăng so với năm trước. Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm dịch vụ, mở rộng phát hành thẻ và các dịch vụ phát sinh sau thẻ, tiếp cận các đơn vị để chi trả lương qua tài khoản. Đẩy mạnh công tác hậu kiểm, kiểm tra, kiểm soát; đôn đốc, giám sát việc sửa sai sau thanh, kiểm tra, đảm bảo thời gian và chất lượng. Bên cạnh đó, đơn vị mong muốn UBND các xã, các cơ quan có liên quan tiếp tục phối hợp với Ngân hàng để giám sát tốt các nguồn vốn cho vay…

Hiến Chương

.