123
Huyện Quang Bình nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX - Báo Hà Giang điện tử

Huyện Quang Bình nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX

Thứ Ba, 03/01/2017, 17:10 (GMT+7)

BHG - Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các HTX, với phương thức hoạt động dựa trên nguyên tắc cơ bản là tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao sức cạnh tranh, phát huy tính cộng đồng, khắc phục những hạn chế của kinh tế hộ, tạo ra nguồn tăng trưởng kinh tế đối với thành viên, góp phần vào tăng trưởng chung của nền kinh tế, tạo việc làm, ổn định thu nhập cho người dân trên địa bàn là đích hướng đến trong việc định hướng phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX kiểu mới trên địa bàn huyện Quang Bình.

Để đạt được mục tiêu nêu trên trên, ngay từ đầu năm Thường trực UBND huyện Quang Bình đã chỉ đạo xây dựng và ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể; trực tiếp giao nhiệm vụ cho các tổ chức đoàn thể, các phòng, ban và các xã trên địa bàn huyện tổ chức thực hiện cũng như việc tập trung tuyên truyền các Chỉ thị của Đảng, Chính sách Pháp luật của Nhà nước như: Luật HTX năm 2012, Nghị định số 193 của Chính Phủ, Nghị quyết số 02 – NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang về tổ chức sản xuất  cho nông dân giai đoạn 2014 – 2020 và các văn bản, chính sách pháp luật, có liên quan đến phát triển kinh tế tập thể… đặc biệt là tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu mô hình HTX kiểu mới với quy mô lớn thu hút đông đảo các thành phần tham gia. Qua đó đã có tác động tích cực làm chuyển biến nhận thức của đông đảo bà con nông dân trên địa bàn huyện về quan điểm, vai trò, ý nghĩa và lợi ích kinh tế khi tham gia vào HTX, tổ hợp tác.

Lãnh đạo huyện Quang Bình trao Gi ấy chứng nhận
Lãnh đạo huyện Quang Bình trao Giấy chứng nhận cho Hội đồng quản trị HTX Toàn thôn Hạ Thành, xã Bằng Lang.

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 51 HTX, trong đó có 26 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 25 HTX hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp, với 872 thành viên tham gia, tổng nguồn vốn điều lệ là 27.240 triệu đồng. Số HTX đã chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012 là 31 HTX, thành lập mới 5 HTX trong đó có 3 HTX toàn thôn. Trên thực tế các HTX sản xuất và Dịch vụ nông nghiệp đã làm tốt các khâu cung cấp vật tư phân bón, cung ứng giống cây lâm nghiệp, cây chè và con giống phục vụ chăn nuôi, sản xuất, giúp cho bà con nông dân trong khu vực tạo sự ổn định về giá cả, đảm bảo được chi phí đầu vào, thuận lợi cho việc gieo cấy kịp thời vụ. Các HTX hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp, mô hình hoạt động kinh doanh đa ngành nghề từ việc sản xuất các mặt hàng thủ công truyền thống, gia công cơ khí, Dịch vụ du lịch, ăn uống, vận tải đến việc khai thác vật liệu xây dựng, xây dựng dân dụng, kinh doanh thương mại tổng hợp... các HTX này có số vốn góp tương đối cao thu nhập bình quân của thành viên HTX từ 3 triệu đến 5 triệu đồng/tháng, hoạt động sản xuất kinh doanh gắn với kinh tế hộ theo hình thức dịch vụ hỗ trợ, thông qua hoạt động HTX đã giúp các thành viên tạo được mô hình liên kết sản xuất, thực hiện sản xuất theo chuỗi giá trị, ký kết các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, tránh tình trạng để các cơ sở thu gom nhỏ lẻ ép giá, thu hút số đông lao động, giải quyết được nhiều việc làm, hoạt động kinh doanh có hiệu quả, tăng thu nhập cho thành viên, người lao động. Có thể thấy, mô hình kinh tế tập thể đã có sự đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế và chương trình xây dựng NTM tại địa phương.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của các HTX trên địa bàn trong thời gian qua còn một số khó khăn còn khó khăn trong việc vận chuyển, trao đổi hàng hóa do hệ thống giao thông trên địa bàn vùng trọng điểm bị xuống cấp; nhiều HTX chưa chủ động được nguồn vốn, thiếu vốn sản xuất kinh doanh nên hoạt động cầm chừng; trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý của HTX còn hạn chế, chưa thích ứng với cơ chế thị trường còn lúng túng trong khâu quản lý, điều hành, chưa thực sự năng động, máy móc thiết bị còn lạc hậu; việc mở sổ sách ghi chép, cập nhật chứng từ còn chưa thường xuyên dẫn đến HTX có hoạt động nhưng hiệu quả chưa cao, thành viên HTX không phát huy hết vai trò trách nhiệm của mình khi tham gia HTX, chưa tự chủ trong hoạt động kinh doanh; khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm, chính quyền chưa có giải pháp cụ thể để thúc đẩy phát triển HTX.

Thường trực UBND huyện Quang Bình xác định, để nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX trên địa bàn, trong thời gian tới huyện sẽ tập trung các giải pháp tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp giữa các ngành đối với lĩnh vực kinh tế tập thể, tạo cơ chế, chính sách thuận lợi cho các HTX phát triển bền vững; hướng dẫn các HTX lập phương án sản xuất kinh doanh khả thi, xây dựng thương hiệu quảng bá sản phẩm đối với những sản phẩm có giá trị, hỗ trợ các HTX áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất hàng hóa; tăng cường công tác liên doanh, liên kết sản xuất, thực hiện sản xuất theo chuỗi giá trị, chú trọng công tác đào tạo tập huấn nâng cao kỹ năng quản lý, điều hành trong HTX, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Lan Hương

.