Người dân Xín Mần phát huy thế mạnh chăn nuôi hàng hóa gắn trồng cỏ để xóa nghèo

Thứ Ba, 02/12/2014, 07:30 (GMT+7)

HGĐT- Với đặc thù của một địa phương còn gặp nhiều khó khăn về địa hình, cơ sở vật chất, trình độ và cái nghèo, đói vẫn tồn tại trong nhiều năm qua... cản trở tới tiến trình phát triển chung của toàn huyện. Từ thực tế đó, huyện Xín Mần đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết chuyên đề về phát triển tổng đàn gắn với đảm bảo nguồn thức ăn cho gia súc; với mục tiêu phấn đấu trong năm 2015, tổng đàn gia súc toàn huyện sẽ đạt gần 114.300 con; nâng tổng diện tích cỏ chăn nuôi đạt khoảng 2.500ha và đưa chăn nuôi là ngành kinh tế mũi nhọn của các hộ để xóa đói, giảm nghèo bằng chính nguồn lực thế mạnh từ ngành nông nghiệp...Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, người dân Xín Mần đã chủ động vay vốn Ngân hàng CSXH để mua trâu, bò phục vụ sản xuất, chăn nuôi hàng hóa.


Từ mục tiêu, kế hoạch và trên cơ sở Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện, các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch cụ thể để làm cơ sở tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển đàn gia súc hàng hóa gắn với trồng cỏ đã đề ra. Không chỉ vậy, huyện còn xác định rõ để đạt được mục tiêu cần phải thực hiện tốt chương trình bằng giải pháp khảo sát hàng năm và bình tuyển bổ sung đàn trâu, bò, ngựa giống cũng như tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển giao KHKT chăn nuôi đại gia súc sinh sản cho bà con nông dân; khuyến khích các hộ có điều kiện phát triển đàn theo quy mô vừa, nhỏ theo hộ. Đối với những nơi có điều kiện tốt, thuận lợi, huyện khuyến khích phát triển chăn nuôi theo quy mô trang trại, HTX...


Ngoài ra, với đặc thù của một huyện nghèo, đời sống kinh tế của bà con các dân tộc trên địa bàn còn gặp rất nhiều khó khăn, nếu tự bỏ vốn ra đầu tư cho chăn nuôi, mua con giống đối là một vấn đề nan giải. Trước thực trạng đó, huyện Xín Mần đã, đang thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án đầu tư của Nhà nước; ưu tiên hỗ trợ lãi suất cho người chăn nuôi vay vốn phát triển đàn gia súc theo hướng hàng hóa, mở rộng diện tích trồng cỏ chăn nuôi theo các chương trình, như: Dự án cho các hộ nghèo vay vốn phát triển chăn nuôi; vay vốn phát triển đàn trâu, bò, ngựa hàng hóa và sinh sản; vay vốn đầu tư xây dựng chuồng trại, trồng cỏ, chế biến và dự trữ thức ăn gia súc. Song song với đó, thực hiện theo chủ trương của BTV Huyện ủy về việc tổ chức lại sản xuất cho nhân dân, các cấp Hội của huyện còn vận động bà con tham gia Tổ hợp tác sản xuất, các Nhóm sở thích trồng trọt, chăn nuôi... Qua đó, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi lợn với quy mô từ 30 - 50 con/lứa và cũng để người dân cón nguồn vốn đầu tư sản xuất; các cấp Hội còn chủ động tuyên truyền, hướng dẫn làm thủ tục hồ sơ vay vốn qua Ngân hàng CSXH, với tổng dư nợ trên 50 tỷ đồng cho trên 3.000 lượt hộ vay vốn. Qua đó, 900 hộ nghèo, cận nghèo của huyện đã mua thêm được trâu, bò phục vụ sản xuất, chăn nuôi hàng hóa. Để có một thị trường ổn định, vững chắc, tạo được niềm tin cho bà con cũng như thương nhân trong,ngoài địa phương tin tưởng vào chất lượng nguồn cung cấp trâu, bò giống, thịt trên địa bàn; huyện Xín Mần còn chú trọng đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, mở rộng hoạt động buôn bán gia súc ra tất cả các chợ trong huyện cũng như khuyến khích và tạo điều kiện thông thoáng cho các tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực phát triển chăn nuôi, dịch vụ chế biến và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi cho nhân dân theo hướng liên doanh, liên kết. Cùng với đó, các ngành chức năng còn tăng cường tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật cho bà con về các biện pháp thâm canh, tăng năng suất đối với những diện tích cỏ hiện có và tận thu các sản phẩm trong nông nghiệp để chế biến, bảo quản, dự trữ thức ăn cho đàn gia súc trong mùa Đông; thường xuyên tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thú y từ huyện tới cơ sở nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng dịch bệnh xảy ra đối với tổng đàn...


Với những bước đi vững chắc kết hợp với sự phân công rõ ràng, cụ thể cho từng ban, ngành chức năng của huyện trong việc thực hiện theo Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về phát triển đàn gia súc hàng hóa gắn với trồng cỏ; để thực hiện thành công mục tiêu này, sẽ là một trong những quyết sách đúng đắn của các cấp lãnh đạo huyện Xín Mần trong công tác xóa đói, giảm nghèo cho bà con các dân tộc nơi đây...


Phi Anh
.