Chi nhánh Ngân hàng TMCPĐT và phát triển Hà Giang: Từng bước nâng cao chất lượng tín dụng

Thứ Tư, 26/11/2014, 08:08 (GMT+7)

HGĐT- Trong 10 tháng qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế, các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế quy mô hoạt động còn nhỏ lẻ, tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế kinh doanh còn chậm, đời sống dân cư còn nhiều khó khăn, cơ cấu tín dụng còn nhiều bất cập, đầu tư ngoài địa bàn quá lớn trong khi nguồn vốn huy động tại địa phương thấp, tập trung vào nợ dài hạn và vào lĩnh vực thủy điện nên khả năng luân chuyển vốn thấp, mức độ tiềm ẩn rủi ro trong hoạt động tín dụng lớn rất khó kiểm soát.       Một buổi giao dịch tại Chi nhánh Ngân hàng TMCPĐT và PT Hà Giang.


Việc lựa chọn, tìm kiếm khách hàng mới để tăng trưởng tín dụng ngắn hạn đối với doanh nghiệp trên địa bàn gặp rất nhiều khó khăn... Song dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, Ban lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng TMCPĐT và Phát triển Hà Giang luôn bám sát chỉ đạo của Ngân hàng TMCP ĐT và Phát triển Việt Nam về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, định hướng phát triển, với đội ngũ cán bộ lãnh đạo trẻ có nhận thức đúng đắn và tầm nhìn, có năng lực trình độ chuyên môn, tạo ra những bước đột phá mới. Bằng những giải pháp tích cực, Ban lãnh đạo Chi nhánh luôn bám sát và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của BIDV về giới hạn, cơ cấu tín dụng và phân cấp uỷ quyền trong hoạt động tín dụng. Kiểm soát chặt chẽ ở tất cả các thủ tục, hồ sơ trong quá trình cho vay, các khoản vay có tiềm ẩn rủi ro, phát sinh nợ xấu được phát hiện và đôn đốc xử lý kịp thời. Nợ xấu luôn được kiềm chế ở mức thấp; thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất tiền vay theo đúng chỉ đạo của NHNN, BIDV, thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường song song với việc tìm kiếm, tiếp thị, thu hút các khách hàng có tiềm năng phát triển.


Bên cạnh đó, Chi nhánh còn chủ động khai thác và xem xét tổng hòa lợi ích của khách hàng mang lại hiệu quả kinh doanh của Chi nhánh để đề xuất, tham mưu điều chỉnh chính sách cho vay phù hợp, kịp thời, nhằm nâng cao hệ số chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất mua vốn FPT, góp phần đẩy mạnh hiệu quả trong hoạt động tín dụng. Tiếp tục nỗ lực tìm kiếm khách hàng đủ điều kiện trên địa bàn để cho vay, phát huy từ nội lực tại Chi nhánh làm nền tảng cơ sở tập trung cho vay trên địa bàn. Phối hợp với Chi nhánh trong hệ thống BIDV thực hiện giải ngân các dự án cho vay hợp vốn, đồng tài trợ trước đây Chi nhánh đã ký kết hợp đồng cấp tín dụng. Dư nợ cho vay tập trung vào cho vay một số doanh nghiệp như Công ty CP giao thông và Xây dựng số 1, Công ty CP đầu tư XD và Phát triển Đô thị Huy Hoàng, Công ty TNHH xây dựng số 6, Công ty TNHH Sơn Cường... và giải ngân các khoản cho vay hợp vốn, đồng tài trợ các dự án thuỷ điện như: Sơn La; Huội Quảng (Lai Châu), thủy điện Nậm Chiến 2; Dự án Khu liên hợp Giang thép Cao Bằng; Inox Hòa Bình; dự án Chống quá tải cho Trạm biến áp km 12, thôn Tân Tiến, km17, Làng Khẻn xã Đạo Đức và Trạm biến áp thị trấn Vị Xuyên; dự án đầu tư trạm trộn bê-tông nhựa nóng; mua sắm trang thiết bị phục vụ kinh doanh khách sạn... đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông Đồng Văn – Tả Lủng - Sủng Trà; đường Pả Vi - Xín Cái; đường Yên Minh – Mậu Duệ; Hà Giang - Lào Cai; Minh Ngọc – Mậu Duệ... Ngoài ra cho vay hỗ trợ các doanh nghiệp, hỗ trợ các hộ dân xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà ở và mua sắm phương tiện phục vụ sinh hoạt... Hoạt động tín dụng luôn chú trọng đẩy mạnh công tác cho vay bán lẻ, đưa ra nhiều biện pháp, giải pháp, có cơ chế chăm sóc khách hàng thường xuyên, triển khai các gói cho vay lãi suất ưu đãi, các gói hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng cá nhân và hộ sản xuất kinh doanh, tăng cường cán bộ cho bộ phận bán lẻ để thúc đẩy hoạt động bán lẻ tại Chi nhánh. Kết quả đến thời điểm hiện nay, tổng dư nợ tín dụng 1.595.659 triệu đồng (đạt 95,8 % KH 2014). Trong đó, dư nợ tín dụng ngắn hạn 329.206 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 20,6%); dư nợ tín dụng trung dài hạn 1.266.453 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 79,4%); chất lượng tín dụng, nợ quá hạn chiếm 2,47%, tăng 1,44%. Nợ xấu chiếm 0,40%, tăng 0,3%. Nguyên nhân dẫn đến nợ xấu là từ phía Ngân hàng do khối lượng công tác quá lớn nên việc giám sát khoản vay để thu hồi nợ đến hạn, quá hạn chưa dứt điểm, chặt chẽ, kịp thời và hiệu quả nhất là đối với khách hàng vay tín chấp nguồn trả nợ từ lương; lý do nữa là từ phía khách hàng, do khách hàng kinh doanh không hiệu quả, trong quá trình kinh doanh khách hàng chưa thu hồi được công nợ dẫn đến không trả được nợ theo cam kết; một số khách hàng chuyển công tác sang đơn vị khác không trả lương qua tài khoản và một số khách hàng có dấu hiệu tình hình tài chính xấu ảnh hưởng đến khả năng trả nợ cho ngân hàng...


Để thực hiện tốt công tác tín dụng từ nay đến cuối năm, Chi nhánh Ngân hàng TMCPĐT và Phát triển Hà Giang đã đề ra các mục tiêu và giải pháp đó là: Rà soát, đánh giá toàn bộ nền khách hàng của Chi nhánh, chú trọng sàng lọc những tài khoản không hoạt động nhằm làm sạch hệ thống dữ liệu; chỉ đạo xử lý từng các khoản vay cụ thể có nguy cơ tiềm ẩn rủi ro; rà soát, chỉ đạo quyết liệt đối với từng khoản nợ ngoại bảng tại Chi nhánh khi có vốn thanh toán để thu hồi nợ. Triển khai các biện pháp, giải pháp để thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2014 phù hợp với các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động Ngân hàng với tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương...


HIẾN CHƯƠNG
.