Chi nhánh Ngân hàng Yên Minh nỗ lực hoàn thành kế hoạch năm

Thứ Tư, 26/11/2014, 07:43 (GMT+7)

HGĐT- Trong những năm gần đây, nền kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của hệ thống các ngân hàng nói chung và Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp - PTNT Yên Minh nói riêng. Tuy nhiên, với sự cố gắng, nỗ lực triển khai nghiêm túc, hiệu quả các giải pháp kinh doanh, Chi nhánh luôn hoàn thành chỉ tiêu huy động và sử dụng vốn hàng năm.        Hoạt động giao dịch tại Chi nhánh Ngân hàng NN – PTNT Yên Minh.


Hoạt động kinh doanh trên địa bàn huyện vùng cao, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp - PTNT Yên Minh gặp không ít khó khăn trong việc huy động vốn và đầu tư tín dụng do trình độ nhận thức của người dân chưa đồng đều; đời sống của đại bộ phận nhân dân còn nghèo; các thành phần kinh tế chậm phát triển... Đặc biệt, là năm thứ 4 cả nước tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về “Những giải pháp chủ yếu để tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội” nên việc đầu tư, thu hồi vốn gặp khó khăn. Trong bối cảnh khó khăn đó, để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hàng năm; mỗi cán bộ trong Chi nhánh đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, cố gắng, năng động, vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hàng năm, Chi nhánh triển khai nghiêm túc, vận dụng hiệu quả các giải pháp kinh doanh của hệ thống AgriBank vào thực tế tại địa phương. Qua đó, Chi nhánh luôn thực hiện đạt chỉ tiêu trên cả hai lĩnh vực huy động vốn trên địa bàn và đầu tư tín dụng.


Huy động nguồn vốn trên địa bàn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có tính quyết định đến hiệu quả kinh doanh, do đó, Chi nhánh Yên Minh thường xuyên quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu cho người dân nâng cao nhận thức và biết về các gói sản phẩm của AgriBank. Chú trọng quảng bá sản phẩm tiền gửi dự thưởng, tri ân khách hàng nhân các ngày lễ lớn của đất nước. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất, nhanh nhất cho khách hàng khi đến gửi tiền tại ngân hàng. Do đó, dù nền kinh tế phát triển chưa cao, đời sống của nhân dân còn khó khăn nhưng Chi nhánh luôn đảm bảo kế hoạch huy động vốn hàng năm. Năm nay, tính đến cuối tháng 10, tổng nguồn vốn huy động là 180.000 triệu đồng, đạt 103% kế hoạch năm, 100% là nguồn vốn huy động tại địa phương.


Đối với công tác đầu tư tín dụng, Chi nhánh chú trọng, bám sát vào các chương trình, đề án, phương án phát triển KT-XHtại địa phương. Trọng tâm là các chương trình đầu tư cho lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng NTM như: Cho vay mua trâu, bò hàng hóa; vay làm nhà ở; vay phát triển trang trại chăn nuôi... Đến cuối tháng 10, tổng dư nợ cho vay đạt 93.500 triệu đồng, đạt 93% kế hoạch năm, doanh số cho vay 10 tháng đạt trên 85.000 triệu đồng. Trong quá trình cho vay, cán bộ Chi nhánh thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn của khách hàng. Qua kiểm tra, giúp cho việc sử dụng vốn của khách hàng đảm bảo được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả cao. Đồng thời, giải quyết những khó khăn của khách hàng trong quá trình kinh doanh. Nhờ đó, số nợ quá hạn của Chi nhánh giảm dần, đến nay tỷ lệ nợ quá hạn chỉ còn 0,26% tổng dư nợ.


Bên cạnh đó, Chi nhánh cũng tiếp tục thực hiện phát hành thẻ ATM, phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước huyện thực hiện tốt công tác trả lương qua tài khoản cho cán bộ, viên chức trên địa bàn. Đến nay, đã có 65 đơn vị ký hợp đồng trả lương qua tài khoản. Đồng chí Nguyễn Tiến Thỏa, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp - PTNT Yên Minh cho biết: “Đến thời điểm này, các chỉ tiêu trọng tâm của Chi nhánh cơ bản đã hoàn thành kế hoạch năm. Trong thời gian tới, Chi nhánh tiếp tục duy trì và đẩy mạnh công tác huy động và sử dụng vốn, nâng cao chất lượng hoạt động và đầu tư tín dụng nhằm thực hiện đạt cao nhất kế hoạch năm. Tiếp tục giải ngân cho vay các mô hình chăn nuôi đủ điều kiện theo phương án 03 và kế hoạch 124 của UBND huyện Yên Minh; duy trì công tác kiểm tra, kiểm soát trong và sau khi cho vay, triển khai thực hiện các giải pháp thu nợ quá hạn của các chương trình, dự án và doanh nghiệp...”


TUYÊN BÌNH
.