Họp hội đồng thẩm định bảng giá đất năm 2015

Chủ Nhật, 23/11/2014, 11:07 (GMT+7)

HGĐT - Ngày 22.11, UBND tỉnh tổ chức họp Hội đồng thẩm định bảng giá đất năm 2015, áp dụng 5 năm (2015 – 2019) trên địa bàn tỉnh. Dự họp có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định; lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố.


Trên cơ sở lấy phiếu điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, giá đất thị trường và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại cuộc họp; Hội đồng thẩm định dự thảo bảng giá đất năm 2015 (áp dụng 5 năm): So với bảng giá đất năm 2014, tăng 15% đối với đất trồng lúa, trồng rừng sản xuất và 10% đối với đất trồng cây hàng năm, lâu năm, nuôi trồng thủy sản của 11 huyện, thành phố; tăng 70%đối với đất trồng cây lâu năm của thành phố Hà Giang; tăng 20% đối với các phường, xã được xếp loại đường phố và 10% khu vực nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Giang; tăng 10% khu vực đô thị và nông thôn các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, Bắc Mê, Quang Bình; tăng 15% đối với thị trấn Việt Quang và 10% các xã, thị trấn còn lại huyện Bắc Quang; tăng 20% tại thị trấn Cốc Pài, Vinh Quang, Vị Xuyên và 10% khu vực còn lại các huyện Xín Mần, Hoàng Su Phì, Vị Xuyên. Giá đất thương mại, dịch vụ (TM, DV) tính bằng 100% so với vị trí đất ở tại đô thị và nông thôn được xếp (đối với các dự án độc lập... không áp dụng theo bảng giá này); giá đất sản xuất kinh doanh (SXKD) phi nông nghiệp không phải là đất TM, DV tính bằng 60% so với vị trí đất ở tại đô thị và nông thôn được xếp; giá đất TM, DV và đất SXKD phi nông nghiệp không phải là đất TM, DV tại khu vực đô thị và nông thôn được tính bằng giá đất ở tại vị trí, khu vực được xếp.         Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến kết luận tại cuộc họp
 

Kết luận tại buổi họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến đánh giá cao nỗ lực của các thành viên Hội đồng thẩm định trong việc rà soát, kiểm định, thu thập thông tin bảng giá đất trên thị trường; yêu cầu Sở Tài nguyên & Môi trường chỉnh sửa chính xác báo cáo theo ý kiến bổ sung của các đại biểu và kết luận tại cuộc họp, trong đó làm rõ lý do căn cứ tăng giá đất ở theo địa bàn; hoàn tất báo cáo trình UBND tỉnh trong phiên họp tới.


BIỆN LUÂN
.