Đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng Công nghệ thông tin theo Bộ tiêu chí

Thứ Sáu, 03/05/2019, 10:03 (GMT+7)

BHG - Từ năm 2019, toàn tỉnh áp dụng Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong cơ quan hành chính Nhà nước. Điều này cho phép các cơ quan, đơn vị tự kiểm tra kết quả đánh giá mức độ ứng dụng CNTT thông qua việc công khai cách tính điểm trên hệ thống phần mềm đánh giá CNTT của tỉnh.

Cán bộ Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
Cán bộ Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT ở cấp sở, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh được tính theo thang điểm 100. Nội dung đánh giá bao gồm: Điều kiện sẵn sàng ứng dụng CNTT và kết quả ứng dụng CNTT. Hai nội dung này có 7 nhóm tiêu chí thành phần: Cơ sở hạ tầng thông tin, nhân lực CNTT, môi trường chính sách về ứng dụng CNTT và các nhóm tiêu chí đánh giá mức độ hiện diện (tính minh bạch), tương tác, giao dịch và mức độ chuyển đổi…

Theo kết quả đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018, do UBND tỉnh phê duyệt cuối tháng 4 vừa qua cho thấy: Trong tổng số 31 cơ quan, đơn vị cấp sở, ngành và UBND các huyện, thành phố được xếp hạng, chỉ có 3 đơn vị xếp hạng Tốt, 14 đơn vị xếp hạng Khá, 9 đơn vị xếp hạng Trung bình và có đến 5 đơn vị xếp hạng Yếu. 

Thông qua kết quả trên đã và đang góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng, cán bộ, công chức, viên chức về ứng dụng CNTT. Đồng thời, giúp UBND tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị theo dõi, phát hiện, chỉ đạo khắc phục kịp thời những hạn chế trong việc ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý, điều hành. Trên cơ sở đó, nhằm nâng cao hiệu quả công việc, giảm chi phí trong hoạt động công vụ và đẩy mạnh tiến trình cải cách hành chính của tỉnh.

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG

.