Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổng điều tra dân số và nhà ở

Thứ Năm, 28/03/2019, 08:49 (GMT+7)

BHG - Từ 0 giờ ngày 1.4.2019, cùng với cả nước, tỉnh ta tiến hành cuộc tổng điều tra (TĐT) dân số và nhà ở trên phạm vi toàn tỉnh. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất.

Tập huấn tổng điều tra dân số và nhà ở.
Tập huấn tổng điều tra dân số và nhà ở.

TĐT dân số và nhà ở được thực hiện 10 năm một lần để thu thập các thông tin về tình hình dân số, nhân khẩu và tình trạng nhà ở của dân cư; nhằm phục vụ việc tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia; phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở; xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển KT – XH giai đoạn 2021 – 2030.

Điều tra viên Nguyễn Quốc Tịch, xã Thàng Tín (Hoàng Su Phì) kiểm tra phần mềm tổng điều tra trên điện thoại thông minh.
Điều tra viên Nguyễn Quốc Tịch, xã Thàng Tín (Hoàng Su Phì) kiểm tra phần mềm tổng điều tra trên điện thoại thông minh.

Cuộc TĐT dân số và nhà ở được thực hiện với các nội dung: Thông tin chung về dân số; dân tộc, tôn giáo; trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; đăng ký khai sinh của trẻ em; lao động – việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân. Đối tượng cuộc TĐT là tất cả người Việt Nam thường xuyên cư trú trên lãnh thổ tính đến thời điểm điều tra; người Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cho phép xuất cảnh ra nước ngoài trong thời hạn quy định; nhà ở của hộ dân. Hà Giang là một trong những tỉnh miền núi đi đầu sử dụng 100% phiếu điện tử để thực hiện cuộc TĐT. Có 2 phương pháp thu thập thông tin điều tra: Điều tra viên đến trực tiếp từng hộ để phỏng vấn thông tin, ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên máy tính bảng,  điện thoại thông minh; hoặc các hộ được cung cấp tài khoản, mật khẩu để tự đăng nhập, tự cung cấp thông tin vào phiếu điện tử trên trang thông tin điện tử của Tổng điều tra.

Tỉnh ta thực hiện điều tra với quy mô 2.071 địa bàn, 188 nghìn hộ, huy động trên 1.500 điều tra viên và giám sát viên các cấp tham gia. Để thực hiện thành công cuộc TĐT, việc thu thập thông tin đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời, không trùng lặp, bỏ sót… tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo TĐT dân số và nhà ở từ cấp tỉnh đến cơ sở; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Các địa phương hoàn tất việc rà soát bảng kê và xây dựng mạng lưới điều tra; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các điều tra viên; lựa chọn đội ngũ điều tra viên ở cơ sở có đủ năng lực, tinh thần trách nhiệm, sử dụng thành thạo công nghệ thông tin; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc TĐT. Thành viên Ban Chỉ đạo các cấp được phân công nhiệm vụ cụ thể, bám sát địa bàn phụ trách, kịp thời nắm bắt, chỉ đạo giải quyết những vướng mắc trong quá trình điều tra.

Hoàng Su Phì là một trong những huyện có quy mô điều tra rộng với 199 địa bàn, trên 14 nghìn hộ ở 25 xã, thị trấn. Chi Cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Hoàng Đức Thuận cho biết: “Hoàng Su Phì được T.Ư chọn thực hiện điều tra thử trong năm 2018 nên có kinh nghiệm TĐT dân số và nhà ở. Xác định đây là cuộc TĐT có ý nghĩa rất quan trọng nên huyện đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Ban Chỉ đạo TĐT được thành lập từ cấp huyện đến cơ sở, trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát TĐT; các điều tra viên đều là cán bộ, công chức xã được lựa chọn, có trình độ, năng lực và biết sử dụng điện thoại thông minh; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh đến các thôn, bản và người dân bằng nhiều hình thức; các xã thành lập tổ điều tra dân số nhà ở với sự tham gia của các ngành, đoàn thể và Bí thư chi bộ, Trưởng thôn”.

Cục trưởng Cục Thống kê Vũ Văn Hồng cho biết: “Công tác chuẩn bị TĐT đã hoàn tất. Tỉnh ta có địa hình phức tạp, các điều tra viên phải di chuyển trên địa bàn rộng đến vùng sâu, vùng xa, biên giới; phải huy động lực lượng điều tra viên đông và lần đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin ở tất cả các giải đoạn nên cuộc TĐT sẽ gặp nhiều khó khăn. Các địa phương cần xác định đây là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị để cùng vào cuộc quyết liệt. Với sự chuẩn bị chu đáo từ cấp tỉnh đến cơ sở, tin tưởng cuộc TĐT sẽ thành công”.

Bài, ảnh:  BIỆN LUÂN

.