123
Đoàn công tác Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam làm việc tại tỉnh - Báo Hà Giang điện tử

Đoàn công tác Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam làm việc tại tỉnh

Thứ Sáu, 03/08/2018, 15:57 (GMT+7)

BHG - Sáng 3.8, tại Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn công tác Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam do Tiến sỹ Phan Tùng Mậu, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam làm Trưởng Đoàn có buổi làm việc tại tỉnh, đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6.8.2008 của BCH T.Ư Đảng (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tình hình triển khai Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Dự buổi làm việc có lãnh đạo đại diện các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành; Thường trực Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh cùng lãnh đạo đại diện các Hội thành viên.

Tiến sỹ Phan Tùng Mậu, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.
Tiến sỹ Phan Tùng Mậu, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức về vai trò, vị trí của đội ngũ trí thức trong thời kỳ mới được nâng lên; công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với đội ngũ trí thức được quan tâm; công tác đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn cho đội ngũ trí thức được chú trọng; số lượng, chất lượng đội ngũ trí thức ngày càng được nâng cao. Đến nay, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh đã phát triển được 11 Hội thành viên liên kết hoạt động trên các lĩnh vực, với trên 11 nghìn hội viên. Hiện đội ngũ trí thức toàn tỉnh có trên 25 nghìn người, chiếm 3,4% dân số toàn tỉnh; trong đó, có 12 Tiến sỹ, hơn 400 cán bộ, công chức, viên chức có trình độ Thạc sỹ, Bác sỹ chuyên khoa I, chuyên khoa II. Đội ngũ trí thức của tỉnh đã phát huy công sức, trí tuệ, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển KT – XH, AN – QP thông qua các hoạt động truyền thông phổ biến kiến thức KH&KT, tư vấn phản biện, tham gia đóng góp ý kiến trong việc xây dựng, hoạch định chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; phát huy lao động sáng tạo, triển khai các đề tài, dự án đưa KH&CN vào phục vụ sản xuất và đời sống, góp phần đưa nền kinh tế của tỉnh ngày càng phát triển; đời sống nhân dân các dân tộc được cải thiện. Đối với việc triển khai Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh đã tập hợp hơn 40 chuyên gia, cán bộ khoa học, quản lý đầu ngành T.Ư và tỉnh tham gia tư vấn phản biện trên 20 chương trình, đề án, dự án trọng tâm, trọng điểm triển khai trên địa bàn tỉnh…

Phát biểu tại buổi làm việc, Tiến sỹ Phan Tùng Mậu, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đề nghị Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh và các sở, ngành cần tham mưu cho tỉnh có cơ chế, chính sách và đào tạo, bồi dưỡng phát huy vai trò đội ngũ trí thức trong phát triển KT – XH; cần quan tâm tạo điều kiện để đội ngũ trí thức đóng góp vào sự nghiệp phát triển của tỉnh…

Tin, ảnh: KIM TIẾN

.