123
Họp Hội đồng Khoa học tỉnh - Báo Hà Giang điện tử

Họp Hội đồng Khoa học tỉnh

Thứ Tư, 18/07/2018, 15:54 (GMT+7)

BHG - Sáng 18.7, tại trụ sở UBND tỉnh, Hội đồng Khoa học (HĐKH) tỉnh tổ chức Họp sơ kết 6 tháng đầu năm; xét chọn đề tài Khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2019. Các đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Chủ tịch HĐKH tỉnh; Đàm Xuân Lan, Giám đốc Sở KH&CN chủ trì cuộc họp. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ngành, thành viên HĐKH tỉnh.

6 tháng đầu năm, HĐKH tỉnh đã tham mưu cho tỉnh thành lập 3 Hội đồng nghiệm thu đề tài, dự án; thành lập 7 Hội đồng thẩm định đề tài, dự án năm 2018; phê duyệt Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học với các cơ quan nghiên cứu T.Ư giai đoạn 2018 – 2020; phê duyệt triển khai 3 đề tài, dự án thực hiện từ năm 2018; tham mưu cho tỉnh đặt hàng 8 nhiệm vụ KH&CN thuộc các chương trình của Bộ KH&CN; tổ chức nghiệm thu 7 đề tài, dự án đến kỳ kết thúc; thẩm định cấp tỉnh 5 đề tài, dự án năm 2018 và 1 dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi ủy quyền cho địa phương quản lý. Các đề tài, dự án nghiên cứu thành công đã từng bước được chuyển giao, nhân rộng và ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, đời sống. Tuy nhiên, hoạt động của HĐKH tỉnh được đánh giá còn chưa thường xuyên, chưa là hạt nhân trong công tác tham mưu, tư vấn, phản biện đối với các đề tài, dự án và trong xây dựng cơ chế, chính sách phát triển KT – XH của địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận cuộc họp.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận cuộc họp.

Năm 2019, tỉnh ta có 29 nhiệm vụ được đăng ký, đề xuất; trong đó 20 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật công nghệ và y dược, 9 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Sở KH&CN đã tuyển chọn được 6/29 nhiệm vụ, đồng thời đề xuất HĐKH tỉnh xem xét lựa chọn và đề nghị UBND tỉnh phê duyệt.

Tại cuộc họp, các đại biểu cho rằng, nhiều đề tài còn chưa ứng dụng rộng rãi vào đời sống, sản xuất, vì vậy cần đánh giá cụ thể các đề tài đã được nghiệm thu xem ứng dụng vào đời sống, sản xuất như thế nào? Hiệu quả ra sao? Vướng mắc ở đâu? Để lựa chọn các đề tài, dự án khả thi hơn; cần rút ngắn thời gian thẩm định các đề tài, nhưng vẫn đảm bảo sự chính xác, kỹ lưỡng khi thẩm định. Đồng thời tham gia nhiều ý kiến vào 6 nhiệm vụ KH&CN năm 2019 để Chủ tịch HĐKH tỉnh thống nhất thông qua.

 Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến cho rằng hoạt động của Hội đồng chưa phát huy hết trí tuệ các thành viên; chậm đổi mới trong tổ chức thực hiện; chưa làm tốt cơ chế đặt hàng nhiệm vụ KH&CN… Vì vậy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn các thành viên HĐKH tỉnh nỗ lực, phát huy chất xám cho hoạt động của Hội đồng. Đồng thời chỉ đạo: Hoạt động của Hội đồng cần bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; cơ quan thường trực HĐKH tỉnh, căn cứ thực tiễn, đề xuất, điều chỉnh bổ sung chính sách đãi ngộ cho các thành viên HĐKH tỉnh; rà soát, đề xuất đổi mới hoạt động của Hội đồng và các thành viên; tham mưu cắt giảm trình tự, thủ tục xét duyệt, thẩm định từ khâu đầu đến cuối cho các nhiệm vụ KH&CN; đề xuất quy trình, trình tự đặt hàng nhiệm vụ khoa học thuận tiện và chất lượng nhất; rà soát các nhiệm vụ khoa học đã được nghiệm thu đạt loại khá trở lên, nghiên cứu, báo cáo tỉnh kế hoạch nhân rộng; đề xuất, lựa chọn nhiệm vụ KH&CN cần gắn với chính sách hỗ trợ của tỉnh để nhanh chóng được nhân rộng; tham mưu thực hiện sơ kết khâu Đột phá về KHCN theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh…

Thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2019, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thống nhất chấp thuận danh mục 6 nhiệm vụ năm 2019; giao cơ quan thường trực, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các huyện, thành phố… rà soát lại việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và địa phương liên quan đến lĩnh vực KH&CN, tập trung vào các vấn đề vướng mắc, bức xúc, trên cơ sở đó đề xuất 1 đến 2 nhiệm vụ trọng tâm để tỉnh xem xét…

Tin, ảnh: Duy Tuấn

.